• An advanced adaptive learning intrusion prevention system 

  Constantinides, Chrstos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
  Computer and network attackers are continuously evolving their attack vectors to evade intrusion detection systems. Commercial and real-world intrusion detection prevention systems suffer with low detection rates and ...
 • An analysis of VPN protocols and their usage in Cyber ranges 

  Κωνσταντίνου, Ιωάννα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου, επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή, ναι μεν αύξησε την παραγωγικότητα και την κερδοφορία τους, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε ...
 • Automating external networks creation in cyber ranges using scripting 

  Benetatos, Georgios (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Two virtual machines hosted in a given Virtualization environment are used to host an OpenStack deployment with all the basic components, like Neutron and Nova. Python scripts are written and deployed to create a virtual ...
 • Automating red team attacks in cyber ranges 

  Δημητρίου, Χρίστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-12)
  Η ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων γίνεται όλο και πιο σημαντική χρόνο με τον χρόνο. H χρήση των υπολογιστικών δικτύων έχει αυξηθεί σε όλους τους τομείς, με την πανδημία του κορονοϊού να έχει επιταχύνει την μετάβαση ...
 • Bootable Linux distribution με φιλικό γραφικό περιβάλλον για δοκιμές διείσδυσης. 

  Γιατρομανωλάκης, Εμμανουήλ (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  Την τελευταία δεκαετία παρατηρείται μια τεραστία ανάπτυξη των συστημάτων πληροφορικής και μια ραγδαία εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών που στηρίζονται σε αυτά. Μεγάλες εταιρείες και οργανισμοί στηρίζουν την ύπαρξη τους ...
 • Bootable Linux distribution με φιλικό γραφικό περιβάλλον για δοκιμές διείσδυσης. 

  Κατσαμάκας, Χρήστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να κάνει μια παρουσίαση μιας σειράς από software tools που ειδικεύονται στο κομμάτι του penetration testing. Στην συνέχεια αφού τα ερευνήσει θα καταγράψει τις ανάγκες για την βελτίωσης τους ...
 • Cloud forensics challenges - Log format unification. The CADF case. 

  Δαλέζιος, Νικόλαος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  Η αύξηση των χρηστών των διαδικτυακών υπηρεσιών και των αναγκών τους σε χώρο και πόρους, έχει οδηγήσει τους παρόχους των υπηρεσιών σε μεταφορά της υποδομής τους στα εικονικά συστήματα και το Cloud. Το χαμηλό κόστος αλλά ...
 • Cyber Range Federations: State of play, connectivity considerations and user awareness 

  Μαυρίκιος, Πέτρος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-11)
  As the world becomes increasingly interconnected and linkages between computer systems rise at an exponential rate, so rise at an equally exponential rate the threats associated with a perpetually connected world. The ...
 • Cyber risk assessment box 

  Παπαμιχαήλ, Γεώργιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Η μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο την υλοποίηση εκτίμησης του ρίσκου σε μια οντότητα και επομένως την δημιουργία του «Cyber Risk Assessment Box». Σύμφωνα και με την βιβλιογραφική επισκόπηση, η μεθοδολογία έχει χωριστεί ...
 • Dias: A dynamic cyber range scenario generator and visualization tool 

  Θεοδούλου, Σάββας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Η διατριβή επικεντρώνεται κυρίως στη χρήση των Ψηφιακών Πεδίων Βολής ως μέσο διερεύνησης των κυβερνοεπιθέσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού που ασχολείται με την ασφάλεια πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων. Επιδιωκόμενο ...
 • FaceWallGrap: Χρήση Machine Learning για παρακολούθηση και συλλογή πληροφοριών από το Facebook 

  Παναγιώτου, Αιμιλία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-12)
  Η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων έχει γίνει πολύ πιο εύκολη με την χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Σε ένα πλανήτη με 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους όπου ένα μεγάλο ποσοστό είναι ενεργοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής ...
 • Improving network security through SDN: A comparative study of software defined networks VS traditional ethernet networks 

  Αδαμίδης, Κωνσταντίνος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Με την όλο και αυξανομένη χρήση των δικτυών καθορισμένα από λογισμικό (Software Defined Networks) υπάρχει η ανάγκη για περεταίρω μελέτη για την ασφάλεια που προσφέρουν σε σύγκριση με τα παραδοσιακά δίκτυα (traditional ...
 • Mitigating insider threats using bio-inspired models. 

  Nicolaou, Andreas S. (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Insider Threat has become a huge information security issue that governments and organizations must face. The implementation of security policies and procedures may not be enough to protect organizational assets. Even with ...
 • Providing network resilience through an intelligent SDN network 

  Lialiaris, Georgios (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  SDN is an architecture designed to make a network more flexible and easier to manage. SDN consolidates management by removing the control layer from the data forwarding function on discrete networking devices. This ...
 • Security and privacy issues in federated learning systems 

  Ξάνθος, Τέγγερης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021)
  Η έννοια του Federated Learning (FL) περιλαμβάνει την κατάρτιση στατιστικών μοντέλων σε κέντρα δεδομένων, όπως κινητά τηλέφωνα ή νοσοκομεία, διατηρώντας ταυτόχρονα τα δεδομένα τοπικά. Η εκπαίδευση σε ετερογενή και δυνητικά ...
 • Αλγόριθμοι μετα-κβαντικής κρυπτογραφίας στο πρωτόκολλο TLS 

  Τζίνος, Ηρακλής (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Το Transport Layer Security (TLS) πρωτόκολλο είναι ένα από πιο ευρέως διαδεδομένα αυτήν την στιγμή, έχοντας ως σκοπό την ασφαλή μεταφορά πληροφοριών ανάμεσα σε client και server. Η τελευταία έκδοση του 1.3 έχει φέρει αρκετές ...
 • Αναγνώριση βίντεο, με εφαρμογές στα συστήματα ασφαλείας 

  Μέμος-Μπαγκράτσας, Ιωάννης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Οι πρόσφατες εξελίξεις στα φορητά συστήματα καταγραφής βίντεο και η ευκολία πρόσβασης σε αυτά έχουν οδηγήσει στην αύξηση των βίντεο που μεταδίδονται καθημερινά στο διαδίκτυο. Αυτό έχει επηρεάσει σημαντικά το ρυθμό επέκτασης ...
 • Ανάλυση ακολουθιών De Bruijn 

  Βαρέλιας, Ανδρέας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται στην ακολουθία De Bruijn, ως ερευνητικό θέμα αυξανόμενου ενδιαφέροντος, το οποίο «αναβιώνει» τα τελευταία χρόνια ακριβώς επειδή τα NLFSR χρησιμοποιούνται μαζικά για τη δημιουργία ισχυρών ...
 • Ανάλυση ασφάλειας πρωτοκόλλων δικτύου για συστήματα Internet of Things (IoT). 

  Μπαλαφούτης, Χρήστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  Σε ένα κόσμο όπου το Διαδίκτυο (Internet) ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά μας βλέπουμε την τάση όλα τα πράγματα, τα οποία μας βοηθούν σε καθημερινές δραστηριότητες και ασχολίες να συνδεθούν και αυτά ...
 • Ανάλυση ευπαθειών σε συστήματα πλοίων 

  Ρίζος, Ευάγγελος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Στα μέσα το εικοστού πρώτου αιώνα ο κόσμος ήδη αντιμετωπίζει μια τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που θα έχει ως αποτέλεσμα την τρομακτική αύξηση της υπολογιστικής ισχύς. Τα παραδοσιακά εμπορικά πλοία πολύ πιθανόν να ...