• Dias: A dynamic cyber range scenario generator and visualization tool 

  Θεοδούλου, Σάββας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Η διατριβή επικεντρώνεται κυρίως στη χρήση των Ψηφιακών Πεδίων Βολής ως μέσο διερεύνησης των κυβερνοεπιθέσεων και εκπαίδευσης του προσωπικού που ασχολείται με την ασφάλεια πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων. Επιδιωκόμενο ...
 • FaceWallGrap: Χρήση Machine Learning για παρακολούθηση και συλλογή πληροφοριών από το Facebook 

  Παναγιώτου, Αιμιλία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-12)
  Η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων έχει γίνει πολύ πιο εύκολη με την χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Σε ένα πλανήτη με 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους όπου ένα μεγάλο ποσοστό είναι ενεργοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής ...
 • Improving network security through SDN: A comparative study of software defined networks VS traditional ethernet networks 

  Αδαμίδης, Κωνσταντίνος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Με την όλο και αυξανομένη χρήση των δικτυών καθορισμένα από λογισμικό (Software Defined Networks) υπάρχει η ανάγκη για περεταίρω μελέτη για την ασφάλεια που προσφέρουν σε σύγκριση με τα παραδοσιακά δίκτυα (traditional ...
 • Mitigating insider threats using bio-inspired models. 

  Nicolaou, Andreas S. (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Insider Threat has become a huge information security issue that governments and organizations must face. The implementation of security policies and procedures may not be enough to protect organizational assets. Even with ...
 • Providing network resilience through an intelligent SDN network 

  Lialiaris, Georgios (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  SDN is an architecture designed to make a network more flexible and easier to manage. SDN consolidates management by removing the control layer from the data forwarding function on discrete networking devices. This ...
 • Αλγόριθμοι μετα-κβαντικής κρυπτογραφίας στο πρωτόκολλο TLS 

  Τζίνος, Ηρακλής (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Το Transport Layer Security (TLS) πρωτόκολλο είναι ένα από πιο ευρέως διαδεδομένα αυτήν την στιγμή, έχοντας ως σκοπό την ασφαλή μεταφορά πληροφοριών ανάμεσα σε client και server. Η τελευταία έκδοση του 1.3 έχει φέρει αρκετές ...
 • Αναγνώριση βίντεο, με εφαρμογές στα συστήματα ασφαλείας 

  Μέμος-Μπαγκράτσας, Ιωάννης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Οι πρόσφατες εξελίξεις στα φορητά συστήματα καταγραφής βίντεο και η ευκολία πρόσβασης σε αυτά έχουν οδηγήσει στην αύξηση των βίντεο που μεταδίδονται καθημερινά στο διαδίκτυο. Αυτό έχει επηρεάσει σημαντικά το ρυθμό επέκτασης ...
 • Ανάλυση ακολουθιών De Bruijn 

  Βαρέλιας, Ανδρέας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται στην ακολουθία De Bruijn, ως ερευνητικό θέμα αυξανόμενου ενδιαφέροντος, το οποίο «αναβιώνει» τα τελευταία χρόνια ακριβώς επειδή τα NLFSR χρησιμοποιούνται μαζικά για τη δημιουργία ισχυρών ...
 • Ανάλυση ασφάλειας πρωτοκόλλων δικτύου για συστήματα Internet of Things (IoT). 

  Μπαλαφούτης, Χρήστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  Σε ένα κόσμο όπου το Διαδίκτυο (Internet) ενσωματώνεται όλο και περισσότερο στην καθημερινότητά μας βλέπουμε την τάση όλα τα πράγματα, τα οποία μας βοηθούν σε καθημερινές δραστηριότητες και ασχολίες να συνδεθούν και αυτά ...
 • Ανάλυση ευπαθειών σε συστήματα πλοίων 

  Ρίζος, Ευάγγελος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Στα μέσα το εικοστού πρώτου αιώνα ο κόσμος ήδη αντιμετωπίζει μια τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που θα έχει ως αποτέλεσμα την τρομακτική αύξηση της υπολογιστικής ισχύς. Τα παραδοσιακά εμπορικά πλοία πολύ πιθανόν να ...
 • Ανάλυση εφαρμογών και ψηφιακών πειστηρίων σε "έξυπνες" κινητές συσκευές 

  Χειλιώτη, Στυλιανή (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  Η ζήτηση των «έξυπνων» κινητών συσκευών ολοένα και αυξάνεται. Κάθε χρόνο οι αλλαγές που γίνονται είναι δραστικές. Οι περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας είναι εθισμένοι με τις «έξυπνες» κινητές συσκευές με αποτέλεσμα να ...
 • Ανάλυση και προσομοίωση των Honeypots σε περιβάλλοντα νέων τεχνολογιών. 

  Μιχαήλ, Μάριος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  Στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή η πληροφορία και η ασφάλεια διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ζωή των ανθρώπων. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η μεταφορά των λειτουργιών και υπηρεσιών σε βάσης δεδομένων καθορίζονται ως ...
 • Ανάλυση κακόβουλου λογισμικού που σχετίζεται με απάτες συναλλαγών 

  Κουτρώτσιος, Δημήτρης (2017-09-15)
  Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η μελέτη και ανάλυση των κακόβουλων λογισμικών τα οποία χρησιμοποιούνται για τη διενέργεια απατών που αφορούν ηλεκτρονικές συναλλαγές. Για τον σχηματισμό καλύτερης εικόνας σχετικά με τα ...
 • Ανάλυση κρυπτογραφικών ακολουθιών de Bruijn ως προς το προφίλ γραμμικής πολυπλοκότητας 

  Ρόζης, Κωνσταντίνος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  Σε μια ανταγωνιστική αγορά, η εξασφάλιση του απόρρητου δεδομένων και πληροφοριών και η προστασία της ιδιωτικότητας, εμφανίζονται ως καθοριστικοί παράγοντες σταθερότητας και βιωσιμότητας επιχειρήσεων και Οργανισμών που ...
 • Ανάλυση των ευπαθειών και επιθέσεων στο Hyperledger Fabric 

  Χρηστίδης, Ιωάννης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Ένα δίκτυο blockchain αποτελεί ένα κατανεμημένο σύστημα για την καταγραφή του ιστορικού των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσα σε αυτό, εντός ενός κοινού μητρώου, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο συνέπεια και σταθερότητα, ...
 • Ανάπτυξη ενός μοντέλου για διαχείριση ταυτότητας στα διάχυτα δίκτυα μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

  Πιερή, Παναγιώτης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
  Η υιοθέτηση από τις κυπριακές μικρομεσαίες επιχειρήσεις IoT συσκευών, αποτελεί σημαντικό γεγονός, βοηθώντας τις να αντιμετωπίσουν τις αυξανόμενες απαιτήσεις των πελατών και την εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Ωστόσο, ...
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τις τεχνοοικονομικές πλευρές, των συστημάτων Information and Communications Technology (ICT) 

  Καράμπελας, Φώτιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-06)
  Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν οι υπολογιστές και τα συστήματα Πληροφορικής, η νέα τεχνολογία παρουσιάστηκε σαν ένα θαύμα, μία τεχνολογία που θα άλλαζε τον κόσμο, η 5η Τεχνολογική Επανάσταση. Ήταν απόλυτα λογικό οι ...
 • Ανίχνευση ιστότοπων ηλεκτρονικού ψαρέματος με χρήση εικόνων οπτικοποίησης και βαθιάς μάθησης 

  Κουσιουμής, Χρίστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-11)
  Η ανάγκη για χρήση Διαδικτυακών υπηρεσιών, κατέστησαν το Διαδίκτυο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Ωστόσο η απλότητα του βοήθησε τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να εξαπατούν χρήστες και οργανισμούς με τη ...
 • Αντιμετώπιση απειλών με χρήση Dark-Web και τεχνητής νοημοσύνης 

  Μουλάς, Ισίδωρος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-11)
  Η αντιμετώπιση των απειλών από τους κυβερνοεγκληματίες είναι ένα πεδίο εργασίας και έρευνας το οποίο είναι εξαιρετικά περίπλοκο, χαοτικό και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. Οι επιθέσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε ...
 • Αντιμετώπιση απειλών σε δίκτυο IoTμε χρήση τεχνητής νοημοσύνης και blockchain για την γνωστοποίηση του βαθμού εμπιστοσύνης των IoT συσκευών 

  Ρήγας, Αθανάσιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί θεμέλιο για τις σύγχρονες κοινωνίες. Είναι σχεδόν αδιανόητη η επιβίωση μας χωρίς αυτήν, καθώς τα οφέλη από την χρήση της είναι προφανή. Η αμεσότητα στην επικοινωνία και στις συναλλαγές, όπως ...