Recent Submissions

 • Συστήματα ανίχνευσης εισβολών βασισμένα στην εφαρμογή πολλαπλών εργαλείων honeypot 

  Λαζαροπούλου, Κωνσταντίνα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-04)
  Όλο και περισσότερο, μηχανικοί και αναλυτές κυβερνοασφάλειας καλούνται να αντιμετωπίσουν σύνθετες απειλές εντός και εκτός του δικτύου ενός οργανισμού. Ναι μεν η διάθεση βασικών μέσων ανίχνευσης και εμπόδισης περαιτέρω ...
 • Automating external networks creation in cyber ranges using scripting 

  Benetatos, Georgios (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Two virtual machines hosted in a given Virtualization environment are used to host an OpenStack deployment with all the basic components, like Neutron and Nova. Python scripts are written and deployed to create a virtual ...
 • Providing network resilience through an intelligent SDN network 

  Lialiaris, Georgios (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  SDN is an architecture designed to make a network more flexible and easier to manage. SDN consolidates management by removing the control layer from the data forwarding function on discrete networking devices. This ...
 • Ανάλυση ευπαθειών σε συστήματα πλοίων 

  Ρίζος, Ευάγγελος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Στα μέσα το εικοστού πρώτου αιώνα ο κόσμος ήδη αντιμετωπίζει μια τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που θα έχει ως αποτέλεσμα την τρομακτική αύξηση της υπολογιστικής ισχύς. Τα παραδοσιακά εμπορικά πλοία πολύ πιθανόν να ...
 • An analysis of VPN protocols and their usage in Cyber ranges 

  Κωνσταντίνου, Ιωάννα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Η συνεχής και αυξανόμενη χρήση του διαδικτύου, επέφερε ουσιαστικές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων. Η εξέλιξη αυτή, ναι μεν αύξησε την παραγωγικότητα και την κερδοφορία τους, αλλά ταυτόχρονα δημιούργησε ...
 • Ανάλυση ακολουθιών De Bruijn 

  Βαρέλιας, Ανδρέας (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Αυτή η διατριβή επικεντρώνεται στην ακολουθία De Bruijn, ως ερευνητικό θέμα αυξανόμενου ενδιαφέροντος, το οποίο «αναβιώνει» τα τελευταία χρόνια ακριβώς επειδή τα NLFSR χρησιμοποιούνται μαζικά για τη δημιουργία ισχυρών ...
 • Τεχνολογίες ιχνηλάτισης στο διαδίκτυο: Η περίπτωση των Cookies 

  Τραπεζινού, Χριστίνα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή εστιάζει σε τεχνολογίες ιχνηλάτησης στο Διαδίκτυο, οι οποίες εγείρουν ζητήματα ιδιωτικότητας για τους χρήστες. Έμφαση δίνεται στην περίπτωση των cookies, το οποίο αποτελεί αντικρουόμενο πεδίο ...
 • Αλγόριθμοι μετα-κβαντικής κρυπτογραφίας στο πρωτόκολλο TLS 

  Τζίνος, Ηρακλής (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Το Transport Layer Security (TLS) πρωτόκολλο είναι ένα από πιο ευρέως διαδεδομένα αυτήν την στιγμή, έχοντας ως σκοπό την ασφαλή μεταφορά πληροφοριών ανάμεσα σε client και server. Η τελευταία έκδοση του 1.3 έχει φέρει αρκετές ...
 • Πολυπλοκότητα ακολουθιών - Αποτίμηση σε lightweight κρυπτογραφικούς αλγορίθμους 

  Σιμιτόπουλος, Ανέστης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-11)
  Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ταχύτατη εξέλιξη μέσων ασύρματης δικτύωσης, συσκευών και λογισμικού, οδηγούν σε έναν κόσμο όπου τα πάντα είναι διασυνδεδεμένα, οι αποστάσεις και οι ταχύτητες μετάδοσης της πληροφορίας ...
 • Αντιμετώπιση εσωτερικών απειλών με χρήση τεχνητής νοημοσύνης 

  Παντελίδης, Ευθύμιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Οι εσωτερικές απειλές αποτελούν σήμερα έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους επιθέσεων στα εταιρικά δίκτυα. Παρόλα τα εγκατεστημένα περιμετρικά συστήματα ασφαλείας, ο κίνδυνος να επηρεαστούν αρνητικά η εμπιστευτικότητα, ...
 • Η προστασία προσωπικών δεδομένων στο περιβάλλον "έξυπνων" κινητών συσκευών 

  Τσιντέα, Χρυσάνθη (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο περιβάλλον «έξυπνων» κινητών συσκευών. Θα διερευνηθεί, με γνώμονα τις εφαρμογές που χρησιμοποιεί ένας χρήστης από την κινητή του ...
 • Ανάλυση των ευπαθειών και επιθέσεων στο Hyperledger Fabric 

  Χρηστίδης, Ιωάννης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Ένα δίκτυο blockchain αποτελεί ένα κατανεμημένο σύστημα για την καταγραφή του ιστορικού των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσα σε αυτό, εντός ενός κοινού μητρώου, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο συνέπεια και σταθερότητα, ...
 • Ανίχνευση ιστότοπων ηλεκτρονικού ψαρέματος με χρήση εικόνων οπτικοποίησης και βαθιάς μάθησης 

  Κουσιουμής, Χρίστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-11)
  Η ανάγκη για χρήση Διαδικτυακών υπηρεσιών, κατέστησαν το Διαδίκτυο αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας μας. Ωστόσο η απλότητα του βοήθησε τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου να εξαπατούν χρήστες και οργανισμούς με τη ...
 • Αναγνώριση βίντεο, με εφαρμογές στα συστήματα ασφαλείας 

  Μέμος-Μπαγκράτσας, Ιωάννης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Οι πρόσφατες εξελίξεις στα φορητά συστήματα καταγραφής βίντεο και η ευκολία πρόσβασης σε αυτά έχουν οδηγήσει στην αύξηση των βίντεο που μεταδίδονται καθημερινά στο διαδίκτυο. Αυτό έχει επηρεάσει σημαντικά το ρυθμό επέκτασης ...
 • Κίνδυνοι ιδιωτικότητας κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο και τεχνικές αντιμετώπισης 

  Κυζιρίδης, Στυλιανός (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Η παρούσα διατριβή μελετάει το φαινόμενο παρακολούθησης χρηστών ή των συσκευών τους κατά την διάρκεια που αυτοί περιηγούνται ή είναι συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, τόσο μέσω του λειτουργικού συστήματος των windows αλλά και ...
 • Ασφάλεια και προστασία δεδομένων σε IoT τεχνολογίες - Μελέτη περίπτωσης 

  Βασίλογλου, Βασίλειος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται την λεπτομερή ανάλυση των θεμάτων ασφαλείας που διέπουν την IoT τεχνολογία με σκοπό να ενταχθούν κατάλληλα στο πλαίσιο μίας εκτίμησης αντικτύπου ως προς την προστασία προσωπικών δεδομένων. ...
 • Cyber risk assessment box 

  Παπαμιχαήλ, Γεώργιος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
  Η μεταπτυχιακή διατριβή έχει ως στόχο την υλοποίηση εκτίμησης του ρίσκου σε μια οντότητα και επομένως την δημιουργία του «Cyber Risk Assessment Box». Σύμφωνα και με την βιβλιογραφική επισκόπηση, η μεθοδολογία έχει χωριστεί ...
 • Αποδοτικοί μηχανισμοί ασφαλείας για το διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT). 

  Κωστοπούλου, Αγορίτσα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη μίας μεθοδολογίας αντιμετώπισης ευπαθειών που μπορούν να εντοπιστούν σε ένα «έξυπνο νοσοκομείο». Αρχικά μέσα από την βιβλιογραφική έρευνα παρουσιάζουμε το οικοσύστημα ...
 • Μελέτη "lightweight" κρυπτογραφικών αλγορίθμων ως προς την απόδοσή τους. 

  Ποδηματάς, Παναγιώτης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Οι λεγόμενοι «lightweight» κρυπτογραφικοί αλγόριθμοι αποτελούν μία σημαντική κατηγορία κρυπτογραφικών αλγορίθμων που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα ιδίως στα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη του χώρου του Διαδικτύου των Πραγμάτων ...
 • Bootable Linux distribution με φιλικό γραφικό περιβάλλον για δοκιμές διείσδυσης. 

  Κατσαμάκας, Χρήστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να κάνει μια παρουσίαση μιας σειράς από software tools που ειδικεύονται στο κομμάτι του penetration testing. Στην συνέχεια αφού τα ερευνήσει θα καταγράψει τις ανάγκες για την βελτίωσης τους ...

View more