• Η πιστότητα και η δέσμευση στην ιδιωτική εκπαίδευση 

    Γκοτσόπουλος, Βασίλειος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
    Η έρευνά μας είναι η μελέτη περίπτωσης και πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν από τους γονείς των παιδιών που φοιτούν στον παιδικό σταθμό. Ο αριθμός των ερωτηματολογίων που ...