Now showing items 1-20 of 2789

 • 1960-1963: Η απόπειρα εφαρμογής του κυπριακού συντάγματος 

  Γεωργίου, Ελισάβετ (2016-03-09)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξεταστεί μέσα από τη βιβλιογραφική μελέτη η ιστορική αναδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας, από την εποχή της Τουρκοκρατίας μέχρι τις διακοινοτικές ταραχές του 1963. Η όλη μελέτη ...
 • 1960-1963: Η απόπειρα εφαρμογής του Κυπριακού Συντάγματος 

  Πιτσιλλής, Δημήτρης (2015-06-09)
  Η εργασία αυτή θα ασχοληθεί, μέσα από τη βιβλιογραφική μελέτη, με την ιστορική αναδρομή και εξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνάρτηση με το Σύνταγμα της και πως αυτό εφαρμόστηκε κατά την τριετή συνύπαρξη (1960-1963) ...
 • 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Σύγκριση με τις μετρήσεις στο ιατρείο και διερεύνηση της ικανοποίησης των ασθενών απο τη μέθοδο 

  Κωστής, Ανδρέας (2015-04-06)
  Σκοπός: Η εκτίμηση της ικανοποίησης των ασθενών από την 24ωρη καταγραφή αρτηριακής πίεσης, η σύγκριση με τις μετρήσεις στο ιατρείο και η ανεύρεση των ασθενών με συγκαλυμμένη υπέρταση ή υπέρταση της λευκής μπλούζας. Υλικό ...
 • A guest towards introducing a pharmacoeconomics framework in Cyprus 

  Πέτρου, Παναγιώτης (2016-07-05)
  As the growth of pharmaceutical expenditure exceeds the increase of productive capacity on a global scale, health agencies are under significant pressure by patients, physicians and social stakeholders, to provide timely ...
 • A strategy for enhancing consumer attainment via a Forex Website 

  Anton, Burov (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  Το χρηματιστήριο συναλλάγματος ή Forex είναι μια αποκεντρωμένη παγκόσμια αγορά με μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (iForex, 2018). Για να παραμείνουν επικερδείς εν μέσω αυστηρών περιορισμών στις ...
 • An evaluation of strategic conservation planning modelling techniques and analysis of the barriers to their wider adoption and implementation 

  Sutherland, Louise (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-07)
  It is widely acknowledged that much conservation research does not support conservation practice because it is not implemented. Described as the research – implementation gap, its causes have been debated within the ...
 • An online environment of synchronous collaborative learning 

  Panteli, Panayiota (2012-10-29)
  As it would be expected, education could not remain unaffected by the rapid progress of the recent decades in the field of computers, communications and especially, the Internet. The purpose of this work is the configuration ...
 • Analysis of the existing policy and operational parameters of the Chania Chamber of Commerce (CCC), influencing the effectiveness and efficiency of support to regional SMEs and the development of a Strategic Plan that will improve both its own procedures 

  Troulis, Ioannis (2016-07-19)
  This work examines the role of the Chambers of Commerce in the economy from the institutional, legal, operational, relational and effectiveness standpoints. The case study is the Chania Chamber of Commerce for which an ...
 • Analyzing workplace violence in the Greek banking sector 

  Batolas, Dimitrios (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  Recent decades have seen significant changes in the workplace. Such changes have resulted in emerging risks in the field of occupational safety and health. The problem of workplace violence has created scientific interest ...
 • Brand Management & Στρατηγική 

  Υφαντίδης, Θωμάς (2012-06-13)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μάρκα και ειδικότερα τη δύναμη και τη κληρονομιά της, η οποία αποτελεί ένα πολύ δυνατό εργαλείο μάρκετινγκ εξασφαλίζοντας την επιβίωση και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η πτυχιακή εργασία ...
 • Branding destination: Η περίπτωση της Σύρου 

  Μπαρμπέτα, Φλώρα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-06)
  Η παρούσα διατριβή μελετά την περίπτωση του νησιού της Σύρου, ως τόπο τουριστικού προορισμού, και ως περίπτωση προώθησης ενός τόπου ως επώνυμη μάρκα (brand) στην ελληνική και στη διεθνή τουριστική αγορά. Η οικοδόμηση ...
 • Brexit: Η επόμενη μέρα για Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη 

  Πέτρου, Βασούλα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-06)
  Με την παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με το Brexit, την εθελούσια έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αποφασίστηκε μετά από την διαδικασία δημοψηφίσματος στις 23 Ιουνίου 2016. Όταν τέθηκε σε ...
 • Business ethics in organizations 

  Mariou, Eleni (2017-08-28)
  Η μελέτη αυτή τονίζει την ανάγκη επιχειρηματικής ηθικής στο σημερινό περιβάλλον και επικεντρώνεται στις δράσεις που πρέπει να αναλάβουν οι οργανισμοί προκειμένου να ξεπεράσουν τις προκλήσεις για να επιβιώσουν και να είναι ...
 • Business management / Business plan for companies 

  Κοτζιάπασιης, Χρίστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  Η δημιουργία μιας επιχείρησης αποτελεί πάντα πρόκληση για τον επιχειρηματία. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί τη χρήση πολλών επιστημονικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί μέσα από την παρατήρηση και την έρευνα, και τον ...
 • Business plan and enterpreneurship 

  Deligeorgiou, Anastasia (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  The main purpose of this thesis is to study the multidimensional phenomenon of entrepreneurship and to prove the importance of a business plan for successful entrepreneurial activities. The thesis is mainly divided into ...
 • Business plan for ViRi Limited virtual reality studio 

  Andreou, Alexandros (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  ViRi limited is a computer graphics development Studio specializing in the development of Virtual Reality applications, graphics, assets, games, for Windows, Android phones and HTML-5 supported browsers. ViRi will be ...
 • CARENNET-Εξαγωγή κανόνων αιτιότητας απο νευρωνικά δίκτυα 

  Παυλίδης, Ανδρέας (2013-11-28)
  Η χρησιμότητα και η διάδοση των νευρωνικών δικτύων σήμερα θεωρείται δεδομένη. Πρόκειται για μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, και ως μηχανές λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ένα νευρωνικό ...
 • Communicating and motivating effectively 

  Marti, Raphaelina (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-06)
  This analysis examines the effectiveness of different communication techniques in managing employees, and how managers can motivate their employees to perform at the best of their abilities. It ...
 • Computer vision for aerial applications 

  Παππάς, Κωνσταντίνος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  Το αντικείμενο της επιτήρησης περιοχών για λόγους ασφαλείας αποτελεί ένα κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα για κάθε κρατική οντότητα. Μία από τις βασικές αρχές εκμετάλλευσης πληροφοριών, η συλλογή των οποίων αποτελεί και το ...