• Σύστημα ραδιοεντοπισμού χρηστών σε δίκτυα WiFi 

    Τζιοβάννη, Αντώνης (2012-06-22)
    Η μεταπτυχιακή αυτή διατριβή αποσκοπεί στη μελέτη τεχνικών ραδιοεντοπισμού χρηστών σε δίκτυα τεχνολογίας WiFi και στο σχεδιασμός και την υλοποίηση ενός τέτοιου ολοκληρωμένου συστήματος ραδιοεντοπισμού ασύρματων χρηστών. ...