• An online environment of synchronous collaborative learning 

  Panteli, Panayiota (2012-10-29)
  As it would be expected, education could not remain unaffected by the rapid progress of the recent decades in the field of computers, communications and especially, the Internet. The purpose of this work is the configuration ...
 • CARENNET-Εξαγωγή κανόνων αιτιότητας απο νευρωνικά δίκτυα 

  Παυλίδης, Ανδρέας (2013-11-28)
  Η χρησιμότητα και η διάδοση των νευρωνικών δικτύων σήμερα θεωρείται δεδομένη. Πρόκειται για μηχανισμούς που μπορεί να χρησιμοποιηθούν, μεταξύ άλλων, και ως μηχανές λήψης αποφάσεων. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο ένα νευρωνικό ...
 • Computer vision for aerial applications 

  Παππάς, Κωνσταντίνος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  Το αντικείμενο της επιτήρησης περιοχών για λόγους ασφαλείας αποτελεί ένα κεφαλαιώδους σημασίας ζήτημα για κάθε κρατική οντότητα. Μία από τις βασικές αρχές εκμετάλλευσης πληροφοριών, η συλλογή των οποίων αποτελεί και το ...
 • Designing and implementing a visualization solution for a multi-agent system 

  Leonova, Viktorija (2015-03-20)
  In this work, we are giving an outline to a visualization application, which will provide a user with a visual representation of the output produced by a multi-agent simulation during its run and originally delivered in ...
 • Development and evaluation of a 3D game for the museum of marble crafts of Tinos 

  Evagorou, Andreas (2016-03-30)
  Museums and galleries offer a wide variety of learning experiences with a unique contribution; work with real objects that emphasize sensory awareness [30]. In some occasions the enhancement of the interest and engagement ...
 • E-Coaching σε μικρές ομάδες στην επαγγελματική εκπαίδευση εργαζομένων 

  Βεργίνης, Γεράσιμος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-12)
  Στην μεταπτυχιακή διατριβή θα αναλυθεί το e-coaching ως μια νέα μορφή υποστήριξης στο χώρο των επιχειρήσεων μέσω της χρήσης υπολογιστών και του Διαδικτύου η οποία κατευθύνει τους άλλους ώστε να αναπτύξουν ή να αποκτήσουν ...
 • Empirical evaluation of State-of-the-Art penetration tools 

  Χουλιάρας, Νέστορας (2017-07-24)
  Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι η αξιολόγηση των εργαλείων διείσδυσης ανοιχτού κώδικα χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή ιστού με γνωστές ευπάθειες. Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής θα αναλυθεί τι είναι ...
 • Evaluation of open source medical imaging systems and assessment of multiple sclerosis MRI imaging. 

  Πετρίδης, Ιωάννης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-06)
  Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune neurological disease which causes affects the myelinated axons of the central nervous system (CNS). Its characteristic is the formation for demyelinated plaques in white matter of ...
 • Implementation and performance evaluation of cryptographic algorithms 

  Nicolaou, Nicolas (2017-09-08)
  Network Security is a fast growing sector of computer networks. The rapid development of technology and especially in the field of networks requires research and study in several areas. The information data that pass through ...
 • Kρυπτονομίσματα και εμπιστοσύνη. 

  Παπαδοπούλου, Στεφανία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-06)
  Τα κρυπτονομίσματα (ψηφιακά νομίσματα που βασίζονται στην κρυπτογραφία για τη διασφάλιση δοσοληψιών) μπορούν να θεωρηθούν πλέον ως ένα νέο μέσο συναλλαγών. Οι ηλεκτρονικές και μη επιχειρήσεις καθώς και το αγοραστικό ή ...
 • Machine learning algorithms comparison 

  Papamanolioudakis, Nikolaos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017)
  The current thesis is a first approach on Machine Learning from the writer with very fundamental knowledge on this subject. On the other hand the writer having a great experience on Databases considered the transition ...
 • Online εφαρμογή για ενεργό συμμετοχή των πολιτών στα κοινά 

  Θεοδώρου, Δημήτριος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2017-12)
  Η ενεργός συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο είναι απαραίτητο συστατικό για την ενίσχυση της δημοκρατίας και της χρηστής διοίκησης. Οι τεχνολογίες Πληροφορικής είναι απαραίτητο συστατικό ...
 • Performance evaluation of extrusion detection systems 

  Καραμούζης, Δημήτριος (2017-07-27)
  Η αύξηση της ανάπτυξης κακόβουλου λογισμικού και επιθέσεων και η συνεχής ανάγκη για προστασία της πληροφορίας οδήγησε την βιομηχανία της πληροφορικής στην ανάπτυξη συστημάτων και λογισμικού , ικανών για την ανίχνευση ...
 • Scratch. Η γραφική γλώσσα προγραμματισμού στη διδακτική πράξη 

  Φιλίππου, Βάϊος (2012-07-04)
  Στα πλαίσια της παρούσας Μεταπτυχιακής Διατριβής διερευνώνται θέματα που σχετίζονται με την αξιοποίηση της γλώσσας προγραμματισμού Scratch στη διδασκαλία της πληροφορικής στη Γ’ τάξη του Ενιαίου Λυκείου. Συγκεκριμένα στο ...
 • Social network analysis techniques and text mining to assess the learning process of students' participation in the online discussion 

  Λοτσαρη, Ελβίρα (2014-11-04)
  On a daily basis, a large amount of data is gathered through the participation of students in elearning environments. This wealth of data is an invaluable asset to researchers as they can utilize it in order to generate ...
 • The correlation between user's cognitive abilities and web page perception in MOOCS 

  Tello, Chrysovalantis (2015-02-05)
  The problem that relies on the World Wide Web is the heavy load of information on web pages which causes a cognitive overload and therefore affects user's perception and ability to interact with web pages. This study ...
 • Wavelet trees: Theory and implementation 

  Δαρβούδης, Θεόδωρος (2016-03-30)
  Το αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η ενδελεχής κατανόηση και παρουσίαση των χαρα‐ κτηριστικών και της λειτουργίας του wavelet tree, μιας πολλαπλών εφαρμογών δομής δεδομένων που αρχικά προτάθηκε για την συμπίεση ...
 • Web data analysis and classification: Automated text classification by linguistic norms, content and genre 

  Paschalidis, Christos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-11)
  The dissertation aimed to expand the effort of utilizing the largest collection of texts on the Internet. The purpose of this work was to critically approach the methods of analysis and classification of web data and the ...
 • Wireless tracking and positioning radar system in wireless networks 

  Κρητικόπουλος, Αλέξανδρος (2012-06-22)
  Wireless communication was invented with the main goal of allowing a free wire channel communication over a medium (air) between devices with final purpose the exchange of information. Along with the deployment of wireless ...
 • Αλγοριθμική προσέγγιση του προβλήματος της ανάθεσης χώρων 

  Παυλόπουλος, Βησσαρίων (2013-06-28)
  Σκοπός της συγκεκριμένης διατριβής υπήρξε η συγκριτική μελέτη αλγορίθμων γνωστών από τη βιβλιογραφία, καθώς και ο σχεδιασμός νέων άμεσων αλγορίθμων για την επίλυση του προβλήματος ανάθεσης χώρων σε ξενοδοχειακές μονάδες. ...