Show simple item record

dc.contributor.advisorΒασιλείου, Δημήτριος
dc.contributor.authorΚουστουλίδης, Αθανάσιος
dc.contributor.otherKoustoulidis, Athanasios
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2012-08-28
dc.date.accessioned2012-08-28T10:14:37Z
dc.date.available2012-08-28T10:14:37Z
dc.date.copyright2012-07
dc.date.issued2012-08-28
dc.identifier.otherMBA/2012/00093el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/387
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων χρησιμοποιούνται στη διαχείριση κινδύνων από τις τράπεζες, προκειμένου να καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο ορισμένα ‘‘σενάρια κρίσης’’ (crisis scenarios) θα επηρεάσουν την αξία των χαρτοφυλακίων τους, καθώς και από τις δημόσιες / εποπτικές αρχές για σκοπούς δημοσιονομικής σταθερότητας. Μέχρι το 2007, το ενδιαφέρον για τις ασκήσεις προσομοίωσης ήταν σε μεγάλο βαθμό περιορισμένο στους επαγγελματίες. Από τότε, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα βρίσκεται σε βαθιά κρίση, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων από την αμερικανική αγορά ενυπόθηκων (στεγαστικών) δανείων υψηλού κινδύνου αλλά και τη δημοσιονομική κατάσταση πολλών ευρωπαϊκών χωρών (Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Κύπρος, Ισπανία, Ιταλία). Πολλοί ειδικοί έχουν επισημάνει ότι η σοβαρότητα της κρίσης οφείλεται κυρίως στον απροσδόκητο χαρακτήρα της ενώ ισχυρίζονται ότι μια πιο εκτεταμένη χρήση των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων θα συνέβαλε στη μείωση των επιπτώσεων της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης. Η παρούσα εργασία κινείται προς δύο κατευθύνσεις: Αρχικά εξετάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και οι προκλήσεις που ανακύπτουν. Με την ευκαιρία αυτή, γίνεται σύντομη αναφορά στα σύγχρονα χαρακτηριστικά και τις αδυναμίες του χρηματοπιστωτικού κλάδου, οι οποίες προκάλεσαν την κρίση του 2008 και την ανάγκη θωράκισής του σε διεθνές επίπεδο. Στη συνέχεια επικεντρωνόμαστε στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης καταστάσεων κρίσης του 2010 και στα σενάρια και μεθοδολογίες της. Περιγράφονται τα αποτελέσματά της (με έμφαση στο δυσμενές σενάριο) και συγκρίνονται τόσο σε επίπεδο χώρας όσο και σε επίπεδο ομάδων χωρών (των γνωστών PIIGS και μη-PIIGS με προσθήκη των κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων στην πρώτη ομάδα). Με βάση την πορεία των τραπεζικών μετοχών στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έως τα τέλη 2010, επιχειρούμε να διαπιστώσουμε κατά πόσον υπήρξε συσχέτισή τους με τα αποτελέσματα της προσομοίωσης. Τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά στην πανευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης του 2011 και στις σύγχρονες εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο, τόσο στην Ελλάδα και Κύπρο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.el_GR
dc.format.extent151 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΣενάρια κρίσης -- Τράπεζεςel_GR
dc.subjectCrisis Scenariosel_GR
dc.titleΑσκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (Stress Tests) : Η Ευρωπαϊκή άσκηση προσομοίωσης 2010el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractStress tests are used in risk management by banks to determine how certain crisis scenarios will affect the value of their portfolios as well as public / supervisory authorities for financial stability purposes. Until 2007, interest in the stress tests was largely limited to professionals. Since then, the global financial system is in deep crisis, including the effects of the U.S. mortgage market and the financial standing of several European countries (Greece, Ireland, Portugal, Cyprus, Spain, and Italy). Many experts have noted that the severity of the crisis is mainly due to its unexpected nature and argue that a more extensive use of stress tests would help to reduce the impact of the global financial crisis. This paper is moving in two directions: Initially, the theoretical background of stress tests and challenges is examined. In addition, we briefly refer to the modern features and weaknesses of the financial industry that caused the 2008 crisis and the need for its shielding at the international level. Then we focus on the 2010 EU-wide stress test exercise and its scenarios and methodologies. We describe its results (with an emphasis on the worst-case scenario) and we compare them both on country and on groups of countries level (known as PIIGS and non-PIIGS with the inclusion of Cypriot banks in the first group). Based on bank shares’ performance on European exchanges until the end of 2010, we try to investigate whether there was a correlation with the 2010 stress test results. Finally, we briefly look at the EU stress test exercise in 2011 and the recent developments in the banking industry, both in Greece and Cyprus, but as well as within the European Union.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record