• 3rd & 4th Play logistics: Η Κυπριακή Πραγματικότητα. 

  Κιοσσές, Αριστείδης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-10-10)
  Ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της επιχειρηματικής δραστηριότητας είναι αυτό που σχετίζεται με την εφοδιαστική αλυσίδα. Οι μεταφορές εμπορευμάτων και πρώτων υλών από και προς μια επιχείρηση και όλες οι λειτουργίες που ...
 • A literature review on decision making and pilot survey on comparing decision making between public and private sector in Cyprus 

  Markides, Markellos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
  The purpose of this thesis “Decision Making: A Literature Review on Decision Making and a Pilot Survey on Comparing Decision Making between Public and Private Sector in Cyprus” is firstly to cite the bibliographic review ...
 • A strategy for enhancing consumer attainment via a Forex Website 

  Anton, Burov (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  Το χρηματιστήριο συναλλάγματος ή Forex είναι μια αποκεντρωμένη παγκόσμια αγορά με μέσο ημερήσιο όγκο συναλλαγών 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων (iForex, 2018). Για να παραμείνουν επικερδείς εν μέσω αυστηρών περιορισμών στις ...
 • A study of cultural values of Cypriot and other countries' workers and their impact on management. 

  Χαϊράλλα, Γεωργία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  The aim of this dissertation was to study the cultural values of Cypriot and other countries’ workers and discuss impact management, through a questionnaire answered by 102 Cypriots and 49 others. Cyprus has a high level ...
 • Accounting and financial analysis of business groups with an example of J&P-AVAX S.A 

  Kongorozi Karadimou, Stefania (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
  Mergers and acquisitions, have led to the rapid development of big groups of firms driven by the global competition and the rapid liberalization forces. These groups consist of a parent company and a number of individual ...
 • Administrative employees' training preferences and their perception of soft skills' importance and self-assessment, in the context of a public distance learning higher education institution. 

  Αβρααμίδου, Άντρη (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-06)
  The importance of soft skills training and development in improving employees’ performance is highlighted and argued in several studies, in various disciplines, by both employers and employees. However, developing employees’ ...
 • Analysis of the existing policy and operational parameters of the Chania Chamber of Commerce (CCC), influencing the effectiveness and efficiency of support to regional SMEs and the development of a Strategic Plan that will improve both its own procedures 

  Troulis, Ioannis (2016-07-19)
  This work examines the role of the Chambers of Commerce in the economy from the institutional, legal, operational, relational and effectiveness standpoints. The case study is the Chania Chamber of Commerce for which an ...
 • Banks and securitization. 

  Κουκούνης, Δημήτρης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
  A financial technique able to use an asset to generate liquidity and profit even though it could not, this is what securitization is in a few words. With the use of this tool banks are able to sell assets not able to ...
 • Brand equity of Open University of Cyprus. 

  Δικωμίτου, Ολυμπία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-06)
  The competition among Universities skyrocketed in the past few years, which has driven Universities to adopt new marketing strategies such as branding (Becher & Trowler, 2001). Branding, the main focus of this study, has ...
 • Brand Management & Στρατηγική 

  Υφαντίδης, Θωμάς (2012-06-13)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με τη μάρκα και ειδικότερα τη δύναμη και τη κληρονομιά της, η οποία αποτελεί ένα πολύ δυνατό εργαλείο μάρκετινγκ εξασφαλίζοντας την επιβίωση και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Η πτυχιακή εργασία ...
 • Business ethics in organizations 

  Mariou, Eleni (2017-08-28)
  Η μελέτη αυτή τονίζει την ανάγκη επιχειρηματικής ηθικής στο σημερινό περιβάλλον και επικεντρώνεται στις δράσεις που πρέπει να αναλάβουν οι οργανισμοί προκειμένου να ξεπεράσουν τις προκλήσεις για να επιβιώσουν και να είναι ...
 • Business management / Business plan for companies 

  Κοτζιάπασιης, Χρίστος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  Η δημιουργία μιας επιχείρησης αποτελεί πάντα πρόκληση για τον επιχειρηματία. Είναι μια διαδικασία που απαιτεί τη χρήση πολλών επιστημονικών εργαλείων που έχουν αναπτυχθεί μέσα από την παρατήρηση και την έρευνα, και τον ...
 • Business plan and enterpreneurship 

  Deligeorgiou, Anastasia (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  The main purpose of this thesis is to study the multidimensional phenomenon of entrepreneurship and to prove the importance of a business plan for successful entrepreneurial activities. The thesis is mainly divided into ...
 • Business plan for a private music school 

  Hoplaros, Christos (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-06)
  In the current thesis we will present a business plan of a private music school, which is planned to begin operations next year. A lot of reasons, such as technology development, new educational approaches and competition, ...
 • Business plan for ViRi Limited virtual reality studio 

  Andreou, Alexandros (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-05)
  ViRi limited is a computer graphics development Studio specializing in the development of Virtual Reality applications, graphics, assets, games, for Windows, Android phones and HTML-5 supported browsers. ViRi will be ...
 • Business plan of a new construction management company. 

  Αταλιώτης, Ιωάννης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-06)
  Within the framework of the Master's Degree Program in Business Administration at the Faculty School of Economics and Management of the Open University of Cyprus, as a Civil Engineer, I dream and I create with a team of ...
 • Business Plan για την επιχείριση '2S' 

  Σπύρου, Σταύρος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-11)
  Η διατριβή αυτή έχει φτιαχτεί για να καθοδηγήσει και να οργανώσει την επιχείρηση < 2S Medical LTD > στην προσπάθεια της να αναπτυχθεί και να εδραιωθεί στην Ελληνική, Κυπριακή αλλά και παγκόσμια αγορά. Τη σήμερον ημέρα ...
 • Business plan: a networking and recruitment platform for cross-border expansion between China and Europe. 

  Πολυδώρου, Χριστιάνα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-06)
  The word ‘Mesh’ can be defined as: 1. a network; net 2. an open space between the strands of a network 3. anything that ensnares, or holds like a net 4. to entangle or become entangled 5. (often followed by: with) ...
 • Collective intelligence: How can firms benefit from it? 

  Ιωάννου, Αντρούλα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-05)
  This thesis reviews the source of collective intelligence from when it was firstly implemented. The goal is to describe and understand collective intelligence as a concept but also to define its importance in firms and ...