Show simple item record

dc.contributor.advisorΣωκράτους, Μιχάλης
dc.contributor.authorΤουμπή, Δήμητρα
dc.contributor.otherToumpi, Demetra
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2017-08-29
dc.date.accessioned2017-08-29T10:45:42Z
dc.date.available2017-08-29T10:45:42Z
dc.date.copyright2017-05
dc.date.issued2017-08-29
dc.identifier.otherMBA/2017/00527el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3027
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον, ένας από τους νευραλγικούς παράγοντες επιτυχίας των σύγχρονων επιχειρήσεων, αναδεικνύεται το Ανθρώπινο Δυναμικό. Οι επιχειρήσεις αντιλαμβανόμενες τη σπουδαιότητά του, δίνουν έμφαση στον τομέα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού αλλά και στην βελτίωση των μεθόδων αξιολόγησης µε απώτερο σκοπό την μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των υπαλλήλων, αλλά και στην επίτευξη των στόχων του κάθε οργανισμού. Ο τομέας Αξιολόγησης του Ανθρώπινου Δυναμικού, αποτελεί πεδίο αδιάλειπτης έρευνας και αναζήτησης τρόπων βελτιστοποίησης του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού για κάθε επιχείρηση, η οποία επιθυμεί να διατηρήσει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα αλλά και τη βιωσιμότητά της στην αγορά. Με δεδομένη την αναγνώριση που αποδίδεται στην Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, οι στόχοι της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η , µε βάση τη βιβλιογραφική έρευνα, ενασχόληση µε τη σημαντικότητα και αξιοπιστία της Διαδικασίας Αξιολόγησης Προσωπικού, η ανασκόπηση μεθόδων/μέσων που χρησιμοποιούνται και η ενδεχόμενη σύνδεση των εξαγόμενων συμπερασμάτων µε το σύστημα αμοιβών και εκπαίδευσης. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθήθηκε ήταν η δημιουργία ερωτηματολογίου με τη μορφή ερωτήσεων κλειστού τύπου και την ύπαρξη ερωτήσεων αφορμισμένων από τα ερευνητικά ερωτήματα που είχαν τεθεί ευθείς εξαρχής για την εκπόνηση της παρούσας διατριβής. Τα δεδομένα αναλύθηκαν και εξήχθησαν τα αποτελέσματα της έρευνας με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού λογισμικού SPSS. Τα συμπεράσματα - αποτελέσματα της μεταπτυχιακής διατριβής όπου έχουμε καταλήξει έχουν να κάνουν με διάφορες παραμέτρους. Η μια αφορά τη διαδικασία αξιολόγησης ως μια αξιόπιστη και αντικειμενική διαδικασία. Η άλλη παράμετρος συσχετίζεται με την διαδικασία της αξιολόγησης και πως αυτή βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας και της απόδοσης των εργαζομένων. Μια τελευταία παράμετρος θα λέγαμε πως είναι τα κίνητρα που χρησιμοποιούν οι οργανισμοί και αν αυτά αφήνουν ικανοποιημένους τους εργαζομένους ή αν οι εργαζόμενοι θεωρούν κάποιο άλλο είδος παρακίνησης σημαντικότερο από αυτά που παραχωρούν οι οργανισμοί, όπως είναι ο μισθός/αμοιβή και η επιμόρφωση του προσωπικού. Όπως θα αναλύσουμε στο τελευταίο κεφάλαιο, το Κεφάλαιο 5, θα διαπιστώσουμε πως σε μεγάλο βαθμό όπως φαίνεται από τα δεδομένα που συλλέχτηκαν από την έρευνα τείνουν να επιβεβαιώνουν τις πιο πάνω παραμέτρους.el_GR
dc.format.extent96 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΑξιολόγηση προσωπικού -- Επιχειρήσειςel_GR
dc.subjectEvaluation of human resources -- Enterprisesel_GR
dc.subjectΑξιολόγηση προσωπικούel_GR
dc.subjectEmployee evaluationel_GR
dc.titleΑξιολόγηση ανθρώπινου δυναμικού στις ιδιωτικές επιχειρήσειςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractOne of the key factors for success in the highly competitive environment of modern business, is HR. Companies, having perceived its importance, are emphasizing in the HR field and the improvement of their Personnel’s evaluation methods with a view of maximizing efficiency, and ultimately achieving the objectives of each organization. Human Recourses evaluation is a field of constant research aiming to identify ways to optimise the Human Resources mode of operation so that the company maintains its competitive advantage as well as its viability in the marketplace. Given the recognised importance of Human Resources Management, this thesis is dealing with the importance and reliability of Personnel’s Appraisal Procedures, review methods / means used and the possible correlation between the conclusions drawn and the remuneration and education system, based on literature research. The methodology followed was to create a questionnaire in the form of closed-ended questions including questions arising from the fundamental research questions addressed from the outset of this thesis. Data were analyzed and the results of the investigation were extracted using the SPSS software. The results of thesis where we expect to end up having to do with various parameters. One concerns the evaluation process as a reliable and objective process. The other parameter associated with the evaluation process and how this helps increasing productivity and employee performance. A last parameter will say that is the motivation that uses the organizations and whether they leave satisfied employees or if employees consider another kind of motivation is more important than those that grant organizations, such as the wage/remuneration and staff training. As you analyze the last chapter, Chapter 5, we see that largely as shown by the data collected from the survey tend to confirm the above parameters.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record