• Δραματοθεραπεία σε παιδιά και εφήβους 

    Τάλμπη, Ιωάννα (2017-09-12)
    Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή επιχειρεί την παρουσίαση της μεθόδου της δραματοθεραπείας, καθώς και τη χαρτογράφησή της ανάμεσα σε εκείνες του ψυχοδράματος και του εκπαιδευτικού δράματος. Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος ...