Show simple item record

dc.contributor.advisorΞύδης, Γεώργιος
dc.contributor.authorSeiragakis, Michael
dc.contributor.otherΣειραγάκης, Μιχαήλ
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2022-09-02T05:28:33Z
dc.date.available2022-09-02T05:28:33Z
dc.date.copyright2022-09-01
dc.date.issued2022-05
dc.identifier.otherMBA/2022/00944el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/5255
dc.descriptionIncludes bibliographical references.el_GR
dc.description.abstractOffshore wind is playing a crucial role to the energy transition worldwide with the power capacity installed annually being increased exponentially. Several countries rush to develop offshore wind projects to meet their energy targets to comply with the different climate convention’s agreements without looking into the after-operations period. This forces project developers to secure unrealistic budgets for decommissioning works and paying excessive bank guarantees. This study firstly analyses the current framework under which a project developer could apply for a permit for decommissioning works and the available market knowledge for this kind of activities. Subsequently, evaluates the process of decommissioning an offshore wind farm and tries to optimise it wherever possible and allowed by the regulations. Efficiency and effectiveness are the main objectives of all involved stakeholders while the regulatory, environmental, health and safety and public acceptance requirements will be respected. A project team is composed, roles and responsibilities are assigned to be able to accomplish such a demanding assignment. Finally, a budget estimation following a selected decommissioning strategy is made showing that the initial budget estimation could be reduced by 20% when the processes are optimised and agreements are made with the government. All data generated and analysed during this study can be provided upon request.el_GR
dc.format.extent51 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languageenel_GR
dc.language.isoenel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectDecommissioning processel_GR
dc.titleA deep dive to the decommissioning of Borssele 1+2 offshore wind farmel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractΗ υπεράκτια αιολική ενέργεια διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην ενεργειακή μετάβαση παγκοσμίως, καθώς η ισχύς που εγκαθίσταται ετησίως αυξάνεται εκθετικά. Αρκετές χώρες σπεύδουν να αναπτύξουν υπεράκτια αιολικά έργα για να επιτύχουν τους ενεργειακούς τους στόχους και να συμμορφωθούν με τις διάφορεςσυμφωνίες για τη κλιματική αλλαγή, χωρίς να εξετάζουν την περίοδο μετά το πέρας της λειτουργίας του έργου. Αυτό αναγκάζει τους επενδυτές να εξασφαλίσουν μη ρεαλιστικούς προϋπολογισμούς για έργα decommissioning και τη πληρωμή υπερβολικών τραπεζικών εγγυήσεων. Αυτή η μελέτη αναλύει αρχικά το τρέχον πλαίσιο κάτω από το οποίο ένας υπεύθυνος ανάπτυξης έργου θα μπορούσε να υποβάλει αίτηση για άδεια για εργασίες decommissioning και τη διαθέσιμη γνώση της αγοράς για αυτού του είδους τις δραστηριότητες. Στη συνέχεια, αξιολογεί τη διαδικασία decommissioning ενός υπεράκτιου αιολικού πάρκου και προσπαθεί να το βελτιστοποιήσει όπου είναι δυνατόν και επιτρέπεται από τους κανονισμούς. Η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα είναι οι κύριοι στόχοι όλων των εμπλεκόμενων φορέων, ενώ θα τηρούνται οι θεσμικές, περιβαλλοντικές απαιτήσεις όπως και οι απαιτήσεις ασφάλειας όπως και η δημόσια αποδοχή. Μια ομάδα έργου δημιουργείται, ρόλοι και ευθύνες ανατίθενται για να μπορέσει να ολοκληρώσει μια τόσο απαιτητική αποστολή. Τέλος, γίνεται μια εκτίμηση του προϋπολογισμού μετά από μια επιλεγμένη στρατηγική decommissioning που δείχνει ότι η αρχική εκτίμηση του προϋπολογισμού θα μπορούσε να μειωθεί κατά 20% όταν βελτιστοποιηθούν οι διαδικασίες και συναφθούν συμφωνίες με την κυβέρνηση. Όλα τα δεδομένα που δημιουργούνται και αναλύονται κατά τη διάρκεια αυτής της μελέτης μπορούν να αποσταλούν κατόπιν αιτήματος.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record