Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαπαμιχαήλ, Έλενα
dc.contributor.authorΛαμπρακοπούλου, Φωτεινή
dc.contributor.otherLambrakopoulou, Foteini
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2020-07-30T08:02:44Z
dc.date.available2020-07-30T08:02:44Z
dc.date.copyright2020-07-30
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.otherΕΠΑ/2020/00074el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4583
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΤα τελευταία χρόνια το ζήτημα της εμπλοκής των μεταναστών οικογενειών στην εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί αντικείμενο έντονου επιστημονικού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας υπόψη τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα των σύγχρονων κοινωνιών αλλά και τη συμβολή της γονικής εμπλοκής στη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να σκιαγραφήσει τις απόψεις εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης με εμπειρία στη διδασκαλία πολιτισμικά ετερογενούς μαθητικού πληθυσμού αναφορικά με τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και προσδιορίζουν τη γονική εμπλοκή μεταναστών στην εκπαιδευτική πρακτική. Αναλυτικότερα, διερευνώνται οι απόψεις δώδεκα εν ενεργεία εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης, που υπηρετούν σε σχολεία στο κέντρο της Αθήνας αλλά και σε άλλες περιοχές του Νομού Αττικής, σχετικά με την ποιότητα συνεργασίας τους με τους μετανάστες γονείς/κηδεμόνες και το περιεχόμενο της μεταξύ τους επικοινωνίας. Αναδύονται η έννοια και η σημασία που αποδίδουν στη γονική εμπλοκή, οι στρατηγικές εμπλοκής που εφαρμόζουν και οι τομείς που επιθυμούν ή δεν επιθυμούν την εμπλοκή των μεταναστών οικογενειών. Επιπλέον, ανιχνεύεται ο βαθμός ανταπόκρισης των μεταναστών, ενώ αναλύονται οι παράμετροι που δυσχεραίνουν την εμπλοκή τους. Τέλος, καταγράφονται οι προτάσεις των εκπαιδευτικών για το ενδεχόμενο διεύρυνσης της εμπλοκής μεταναστών στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Η συγκέντρωση των δεδομένων έγινε μέσω ημι-δομημένων συνεντεύξεων, οι οποίες αναλύθηκαν σύμφωνα με την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου. Τα ευρήματα υπέδειξαν θετικότερες στάσεις των εκπαιδευτικών στο ζήτημα συνεργασίας τους με τους μετανάστες γονείς/κηδεμόνες συγκριτικά με τους γηγενείς, καθώς και μια διάθεση για πολυδιάστατη επικοινωνία σε μια προσπάθεια στήριξης της προσαρμογής τους στην κοινωνία υποδοχής. Παρόλο που αναγνωρίζουν τη σημασία της εμπλοκής και χρησιμοποιούν πολλαπλές πρακτικές ενδυνάμωσής της, ο βαθμός ανταπόκρισης των μεταναστών οικογενειών είναι περιορισμένος και οι ευθύνες αποδίδονται πρωτίστως στους μετανάστες γονείς/κηδεμόνες. Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συμφωνούν με τη συμμετοχή των μεταναστών οικογενειών σε ενεργητικές δράσεις που απαιτούν τη φυσική τους παρουσία τόσο στη σχολική μονάδα όσο και στην τάξη, σε ρόλο, όμως, επικουρικό. Εμφανίζονται αρνητικοί σε θέματα συν-διαχείρισης της τάξης και συν-απόφασης, καταδεικνύοντας την επιφύλαξή τους στη διεύρυνση της γονικής εμπλοκής στο παιδαγωγικό και διοικητικό τους έργο. Η αποτίμηση των ευρημάτων αναδεικνύει την αναγκαιότητα ενίσχυσης και διεύρυνσης της γονικής εμπλοκής μέσα από μια διαδικασία κριτικού στοχασμού και αναθεώρησης οπτικών αναφορικά με θέματα κοινωνικής δικαιοσύνης στην εκπαίδευση. Λέξεις-Κλειδιά: γονική εμπλοκή, προσχολική εκπαίδευση, μορφές συνεργασίας σχολείου-οικογένειας, μετανάστες γονείς/κηδεμόνεςel_GR
dc.format.extentx, 201 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΓονική εμπλοκή -- Προσχολική εκπαίδευσηel_GR
dc.subjectParental involvement -- Pre-school educationel_GR
dc.subjectΜορφές συνεργασίας -- Σχολείου-οικογένειαςel_GR
dc.subjectForms of home-school cooperationel_GR
dc.subjectΜετανάστες γονείς/κηδεμόνεςel_GR
dc.subjectMigrant parents/guardiansel_GR
dc.titleΑπόψεις εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης σχετικά με την επιπλοκή μεταναστών γονέων/κηδεμόνων στην εκπαιδευτική διαδικασία.el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIn recent years, the issue of the involvement of migrant families in the educational process has been the subject of intense scientific interest, taking into account not only the multicultural character of modern societies but also the contribution of parental involvement in improving the quality of education. This master thesis attempts to outline the views of preschool teachers, with experience in teaching culturally heterogeneous student populations, on how they perceive and identify the parental involvement of migrants in educational practice. More specifically, the views of twelve acting pre-school teachers, who serve in schools in the centre of Athens and in other areas of the Prefecture of Attica, are explored as to the quality of their cooperation with migrant parents/guardians and the content of communication between them. The meaning and significance they attach to parental involvement emerges, as do the engagement strategies they apply, and the areas in which they wish or do not wish for the involvement of migrant families. In addition, the degree of reciprocation of migrants is detected and the parameters that complicate the involvement are analysed. Finally, their proposals for the expansion of the involvement of migrants in the education of their children are recorded. The data was collected through semi-structured interviews, which were analysed employing qualitative content analysis. The findings indicate a more positive attitude of teachers towards the cooperation with migrant parents/guardians compared to native ones, as well as a disposition for a multifaceted communication in an effort to support their adjustment to the host society. Although they recognize the importance of involvement and use multiple practices to strengthen it, the degree of response of migrant families is limited and the culpability is primarily attributed to migrant parents/guardians. Most teachers agree with the participation of migrant families in actions that require their physical presence, both in the school environment and in the classroom, albeit in a supportive role. They appear to be opposed to matters regarding the co-management of the class and co-decision making, thus demonstrating their reservations on the expansion of parental involvement in their pedagogical and administrative work. The evaluation of the findings highlights the need to enhance and expand parental involvement through a process of critical reflection and the revision of perspectives regarding issues of social justice in education. Keywords: parental involvement, pre-school education, forms of home-school cooperation, migrant parents/guardiansel_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record