Show simple item record

dc.contributor.advisorΜαματζάκης, Εμμανουήλ
dc.contributor.authorΠαναγόπουλος, Χαράλαμπος
dc.contributor.otherPanagopoulos, Charalambos
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2020-07-13T09:45:39Z
dc.date.available2020-07-13T09:45:39Z
dc.date.copyright2020-07-13
dc.date.issued2020-05
dc.identifier.otherΜΒΑ/2020/00756el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/4529
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα διατριβή αποσκοπεί στην –κατά το δυνατόν- μεγαλύτερη κατανόηση του θεσμού των Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων (ΑΩ) και Βιομηχανικής Συνεργασίας (ΒΣ) και την ανάδειξη των δυνατοτήτων που παρέχει με την αξιοποίησή του του ως πολύτιμου εργαλείου για την Ελλάδα, αφ’ ενός στη μεγιστοποίηση του ελέγχου που θα μπορεί να ασκήσει στην εφοδιαστική αλυσίδα Αμυντικού Υλικού (ΑΥ) και αφ΄ετέρου, στην προσπάθεια της οικονομικής ανάπτυξης (τόσο σε Εθνικό, όσο και σε Περιφερειακό επίπεδο), ιδιαίτερα ύστερα και από την περίοδο της Οικονομικής Κρίσης. Μέσω της έρευνας αυτής επιδιώκεται η τροφοδότηση της Ακαδημαϊκής Κοινότητας με όλα εκείνα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να διαμορφωθεί κοινή μεθοδολογία διαχείρισης προγραμμάτων Αντισταθμιστικών Ωφελημάτων. Η έρευνα που διεξήχθη ακολούθησε βηματικό τρόπο, ήτοι: Ανάλυση Παρελθούσης Κατάστασης, Μελέτη Τρεχουσών Συνθηκών, Εκτίμηση Μελλοντικών Εξελίξεων. Επίσης, αξιολογήθηκαν αλλαγές και τάσεις στο γενικότερο περιβάλλον, ενώ αξιολογήθηκε η επίδραση που είχαν (και έχουν) τα ΑΩ στην ανάπτυξη μιας χώρας, εξετάζοντας το τουρκικό παράδειγμα. Μετά ταύτα, εξετάστηκε η Ελληνική Αμυντική Βιομηχανία (ΕΑΒΙ) και πως έχουν επιδράσει τα ΑΩ σε αυτή. Τέλος, έγινε προσπάθεια Συγκριτικής Προτυποποίησης (Benchmark) επιτυχούς εφαρμογής των μεθόδων που χρησιμοποιούν άλλες χώρες (Τουρκία, Ταϊβάν, Ομάν). Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι, ο θεσμός των ΑΩ/ΒΣ μπορεί να αποτελέσει σημαντικότατο εργαλείο στην ενίσχυση της ΕΑΒΙ και, ως εκ τούτου, πρέπει να αναμορφωθεί και να ενισχυθεί, ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να επιταχύνει την ανάπτυξή της, τόσο οικονομικά, όσο και σε όρους τεχνογνωσίας – τεχνολογίας.el_GR
dc.format.extentix, 116σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΒιομηχανική συνεργασία -- Αντισταθμιστικά ωφελήματαel_GR
dc.subjectIndustrial cooperation -- Offsets benefitsel_GR
dc.titleΝέες τάσεις και περιορισμοί στη βιομηχανική συνεργασία σε συμβάσεις αεροδιαστημικής και άμυνας.el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe present dissertation aims at - as far as possible - a greater understanding of the institution of Offsets Benefits (OB) and Industrial Cooperation (IC) and highlighting the possibilities it provides by using it as a valuable tool for Greece, on the one hand to maximise of the control that it will be able to exercise in the supply chain of Defense Material (DM) and on the other hand, in the effort of economic development and growth (both at National and Regional level), especially in the aftermath of the Economic Crisis. This research seeks to provide the Academic Community with all the necessary information to develop a common methodology for the management of Compensation Benefits. The research was conducted in a step-by-step manner, namely: Analysis of the Past Status, Study of Current Conditions, Assessment of Future Developments. Changes and trends in the general environment were also assessed, while the impact that OBs had (and still have) on the development of a country was assessed, by examining the Turkish paradigm. After that, the Hellenic Defense Industry (HDI) was examined and how the OBs have affected it. Finally, an attempt on a benchmarking comparison was made, against the methodology of OBs implementation from other countries (Turkey, Taiwan, Oman). In conclusion, it is found that the institution of OB / IC can be a very important tool in strengthening HDI and, therefore, must be reformed and strengthened so that Greece can accelerate its development, both economically and in terms of know-how - technology.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record