• Η εφαρμογή των ΚΕΝ στο νοσοκομείο Νάουσας: 2011-2014 

    Σιούγγαρης, Νικόλαος (2016-04-05)
    Ομοειδείς Διαγνωστικές Ομάδες (DRGs) είναι ένα σύστημα ταξινόμησης ασθενών σύμφωνα με το οποίο συλλέγονται δεδομένα που αφορούν ασθενείς, θεραπείες και παροχές. Οι ασθενείς ταξινομούνται σε ένα διαχειρίσιμο αριθμό ομάδων ...