• Γνώσεις και στάσεις των νοσηλευτών για τη δωρεά οργάνων 

    Αδάμου, Νίκη (2015-05-20)
    Εισαγωγή: Η Δωρεά Οργάνων (ΔΟ) αποτελεί ένα δώρο ζωής για τα άτομα που περιμένουν για να μεταμοσχευτούν και είναι καταχωρημένα στις λίστες αναμονής. Παρά την αλματώδη εξέλιξη της γνώσης και της τεχνολογίας στο να διατηρούν ...