• Η χρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας απο τον Κυπριακό πληθυσμό 

    Σατσιά, Ελένη (2011-08-02)
    Σκοπός: Η ερευνητική προσπάθεια σκοπεύει να καταγράψει τις θέσεις και απόψεις του κυπριακού πληθυσμού, σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου για θέματα υγείας και τον εντοπισμό των παραγόντων από τους οποίους εξαρτάται η ...
  • Νοσηλευτές και Τεχνολογία της Πληροφορικής 

    Λεοντίου, Ιωάννης (2011-07-29)
    Η οικονομική βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας αποτελεί πρόκληση για τις κυβερνήσεις στη σύγχρονη εποχή. Ο ρόλος που διαδραματίζουν οι τεχνολογικές καινοτομίες εξακολουθεί να είναι πολύπλοκος. Ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες ...