Show simple item record

dc.contributor.advisorΖορπάς, Αντώνης
dc.contributor.authorΚωμοδρόμου, Γεωργία
dc.contributor.otherKwmodromou, Georgia
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2018-08-31T09:29:57Z
dc.date.available2018-08-31T09:29:57Z
dc.date.copyright2018-08-31
dc.date.issued2018-05
dc.identifier.otherΔΠΠ/2018/00176el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3642
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ διαχείριση των αποβλήτων είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για πολλούς τοπικούς φορείς στην Κύπρο, όπου η αστικοποίηση, η εκβιομηχάνιση και η οικονομική ανάπτυξη έχουν οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής στερεών και υγρών αποβλήτων ανά βιομηχανία. η αποτελεσματική διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί μείζονα πρόκληση σε πόλεις με υψηλή βιομηχανική πυκνότητα. Η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης σε μια χώρα που αντιμετωπίζει ταχεία ανάπτυξη και βελτιώσεις στο βιοτικό επίπεδο καθίσταται δυσκολότερη στην Κύπρο διότι είναι μια χώρα με πολλές διαφορετικές θρησκευτικές ομάδες, πολιτισμούς και παραδόσεις. Παρά τη σημαντική ανάπτυξη σε κοινωνικούς, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς τομείς, τα συστήματα διαχείρισης των αποβλήτων παρέμειναν σχετικά αμετάβλητα. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να προχωρήσουμε σε πιο βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων και αυτό απαιτεί νέα συστήματα διαχείρισης και εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων. Τα υφιστάμενα συστήματα είναι αναποτελεσματικά, ενώ τα απόβλητα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την οικονομία. Οι κανόνες διαχείρισης και διαχείρισης αποβλήτων θεσπίστηκαν από την Ε.Ε. και η συμμόρφωση είναι αναγκαία. Όταν πρόκειται για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των βιομηχανικών δραστηριοτήτων, η αποτελεσματική διαχείριση των υλικών παραγωγής αποτελεί καθοριστικό παράγοντα. Το παρόν έγγραφο εξετάζει τις προκλήσεις, τα εμπόδια και τις ευκαιρίες που συνδέονται με τη βελτίωση της διαχείρισης αποβλήτων στην Κύπρο, ειδικά όσον αφορά στον τομέα της εκτύπωσης, της φωτογραφίας και των στεγνοκαθαριστηρίων. Οι πληροφορίες σχετικά με τις μελλοντικές ποσότητες και τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων είναι ουσιώδεις, καθώς αυτό καθορίζει την καταλληλότητα των διαφόρων επιλογών διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων. Η προμήθεια εξοπλισμού και οχημάτων σε επίπεδο κράτους είναι απαραίτητη για την πρωτογενή και δευτερογενή συλλογή με αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης της συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης. Η παρούσα εργασία ακολουθεί τη μεθοδολογία της περιγραφικής ανασκόπησης της βιβλιογραφίας. Η σημασία της παρούσας εργασίας έγκειται στο ότι προσπαθεί να συμπυκνώσει και να συνθέσει την υπάρχουσα βιβλιογραφία σχετικά με τα επικίνδυνα και μη απόβλητα στον τομέα της εκτύπωσης, της φωτογραφίας και των στεγνοκαθαριστηρίων, συμπληρώνοντας όμως την έλλειψη που υπάρχει στο κομμάτι της σχετικής έρευνας στην Κύπρο. Παρότι δεν αποτελεί εμπειρική – πειραματική μελέτη, εξετάζει σε βάθος τη σχετική νομοθεσία, αλλά και τις πρακτικές όπως αυτές εφαρμόζονται στην Κύπρο, αλλά και όσες αναμένεται να εφαρμοστούν λόγω της συμμόρφωσης με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.el_GR
dc.format.extent124 σ. 30 εκ,el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΔιαχείριση αποβλήτωνel_GR
dc.subjectWaste managementel_GR
dc.titleΔιαχείριση επικίνδυνων και μη αποβλήτων, από τυπογραφεία στεγνοκαθαριστήρια και φωτογραφείαel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractWaste management is a major problem for many local actors in Cyprus, where urbanization, industrialization and economic growth have led to an increase in the production of solid and liquid waste per industry. efficient waste management is a major challenge in cities with high industrial density. Achieving sustainable growth in a country experiencing rapid growth and improvements in living standards is becoming more difficult in Cyprus because it is a country with many different religious groups, cultures and traditions. Existing waste treatment processes in the industry are implemented in practice, either individually or usually in a suitable combination, depending on their qualitative characteristics, the final recipient, the intended uses and the technical and financial means available. Essential general data for each treatment study are, inter alia, the knowledge of the production process, the identification of the points and the way waste is generated, their principal qualitative and quantitative characteristics and their disposal capacities, as well as their ability to recover and reuse. Existing systems are inefficient, while waste has a negative impact on public health, the environment and the economy. The waste management and management rules were established by the EU. and compliance is necessary. This paper addresses the challenges, barriers and opportunities associated with improving waste management in Cyprus, especially in the field of printing, photography and dry-cleaning. Information on future quantities and waste characterization is essential as this determines the suitability of the various waste management and treatment options. The procurement of state-of-the-art equipment and vehicles is essential for primary and secondary collection with efficient collection, transport and disposal systems. This thesis follows the methodology of the descriptive review of the literature. The importance of this work lies in the fact that it attempts to compile and synthesize the existing literature on hazardous and non-waste in the field of printing, photography and dry-cleaning, but completing the lack of the relevant research in Cyprus. Although not an empirical-experimental study, it examines in depth the relevant legislation but also the practices that apply in Cyprus, but also those that are expected to be implemented due to compliance with European standards.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record