• Ηλεκτρονικός φάκελος σε χρόνιες παθήσεις 

    Κυριάκου, Ζαχαρούλα (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-12)
    Εισαγωγή: Ο τομέας των Τεχνολογιών Πληροφορικής φαίνεται να δίνει λύση στο πρόβλημα διαχείρισης των ασθενών με χρόνια νοσήματα. Μαζί με την ιατρική, αναπτύσσονται συστήματα απομακρυσμένης παρακολούθησης ασθενών που ...