• Μετα-κβαντική κρυπτογραφία σε τεχνολογίες blockchain. 

    Σακελλίων, Νικόλαος (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-05)
    Η τεχνολογία blockchain αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις των τελευταίων ετών, με συνεχώς αυξανόμενες εφαρμογές σε ποικίλους τομείς τείνει να αποτελέσει παγκόσμιο πρότυπο και να αντικαταστήσει τις συμβατικές ...