Show simple item record

dc.contributor.advisorΣαρρής, Δημήτριος
dc.contributor.authorΚωνσταντίνου, Έλενα
dc.contributor.otherConstantinou, Elena
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2016-07-25
dc.date.accessioned2016-08-29T06:55:24Z
dc.date.available2016-08-29T06:55:24Z
dc.date.copyright2016-05
dc.date.issued2016-08-29
dc.identifier.otherΔΠΠ/2016/00093el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/2501
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ ανεπαρκής υδατική διαθεσιμότητα αποτελεί τον κυριότερο περιοριστικό παράγοντα για τα φυτά στα Μεσογειακά οικοσυστήματα. Στα οικοσυστήματα αυτά λόγω της μακράς ξηρής περιόδου, η βλάστηση καλείται συχνά να προσαρμοστεί σε οριακές συνθήκες υδατικής επάρκειας. Ως εκ τούτου, τα φυτά κάνουν συντηρητική χρήση του διαθέσιμου νερού, εκμεταλλευόμενα όλες τις πιθανές πηγές του. Μια εξ αυτών των πηγών μπορεί να παρέχεται από το φαινόμενο της Υδραυλικής Ανύψωσης (Υ.Α.) που εκτελούν βαθύρριζα είδη. Μέσω της Υ.Α. διευκολύνεται η παροχή νερού σε γειτονικά τους φυτά με ρηχότερες ρίζες. Το φαινόμενο διαδραματίζει σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση των Μεσογειακών οικοσυστημάτων σε ξηρές και ημι-άνυδρες περιοχές. Με βάση τα παραπάνω διερευνήσαμε το ρόλο που το βαθύρριζο Ziziphus lotus (L.) (έως 60 m βάθος ρίζας) μπορεί να διαδραματίσει ως φυτό τροφός «nurse plant» και το αν θα μπορούσε να εμφανίζει φαινόμενα Υ.Α. επηρεάζοντας, ανάμεσα σε άλλα, την υδατική περιεκτικότητα των βλαστών του γειτονικού φυτού Thymbra capitata (L.) Cav. καθώς και την πυκνότητα του πληθυσμού των θυμαριών, σε ένα πεδινό ημι-άνυδρο Μεσογειακό οικοσύστημα (οικότοπος προτεραιότητας *5220; Annex I; Council Directive 92/43/EEC) της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Μετρήσαμε, με δειγματοληψία κατά τη δύση του ήλιου και δειγματοληψία κατά την επόμενη αυγή, το βάρος φρέσκων βλαστών από 70 άτομα T. capitata και επαναζυγίζοντας τους μετά την αποξήρανση, εκτιμήσαμε την υδατική περιεκτικότητα των βλαστών. Λήφθηκαν δείγματα από άτομα T. capitata εντός τριών διαδοχικών ζωνών σε σχέση με την απόσταση από το εγγύτερο Z. lotus. Οι μετρήσεις έλαβαν χώρα τρεις φορές, από το μέσο μέχρι το τέλος της ξηρής καλοκαιρινής περιόδου και μία φορά κατά την υγρή περίοδο εντός του 2015-2016. Μετρήσαμε επίσης τη χωρική κατανομή των ατόμων T. capitata στον οικότοπο. Όσο μικρότερη ήταν η απόσταση των ατόμων T. capitata από το Z. lotus, τόσο στατιστικώς σημαντικά υψηλότερη ήταν (α) η διαφορά στην υδατική περιεκτικότητα δύσης – αυγής στους βλαστούς των T. capitata, και (β) η πυκνότητα των T. capitata ανά m2. Αυτή η σημαντική χωρική συνάθροιση ανάμεσα στα δύο είδη φαίνεται να οφείλεται σε διάφορους μηχανισμούς διευκόλυνσης, κυρίως στην αυξημένη υδατική διαθεσιμότητα. Η Υ.Α. που φαίνεται πως δημιουργείται από τις βαθιές ρίζες του Z. lotus διαδραματίζει τον κυρίαρχο ρόλο, και σε αυτή οφείλεται πιθανότατα η διαφορά ανάμεσα στην υδατική περιεκτικότητα δύσης - αυγής των ατόμων T. capitata που φυτρώνουν κοντά στα Z. lotus. Συμπερασματικά οι θάμνοι Z. lotus μπορούν να δρουν ανακουφιστικά στην επίδραση του υδατικού στρες σε γειτονικά φυτά με λιγότερο βαθύ ριζικό σύστημα και επιδρούν στην παραγωγικότητα των οικοσυστημάτων. Κατά συνέπεια θα μπορούσαν να περιορίσουν τις επιπτώσεις της εντονότερης ξηρασίας ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής στα ξηρά και ημί-άνυδρα Μεσογειακά οικοσυστήματα.el_GR
dc.format.extentvii, 98 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΥδραυλική Ανύψωσηel_GR
dc.subjectHydraulic Liftel_GR
dc.titleΔιερεύνηση της επίδρασης του φρεατόφυτου Ziziphus lotus στο υδατικό περιεχόμενο του Thymbra capitata και στην παραγωγικότητα του οικοτόπου προτεραιότητας *5220el_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractWater availability is the most important limiting factor for plants in Mediterranean ecosystems. In these ecosystems because of the long dry season, vegetation is often living in marginal conditions, therefore has evolved adaptations to summer drought. Therefore, plants must make a conservative use of available water, exploit all possible water sources. One possible water source could come from the phenomenon of Hydraulic Lift produced by deep rooted species. Through Hydraulic Lift water is facilitated to neighbouring plants with shallow roots. This phenomenon may play a key role in shaping Mediterranean systems in arid and semi-arid areas. Due to that, we investigated the role that the deep rooted Ziziphus lotus (L.) (roots up to 60 m deep) may play as a nurse plant, and whether it conducts hydraulic lift, by influencing, among other factors, the stem moisture content of neighbouring Thymbra capitata (L.) Cav., and the spatial aggregation of Thymbra capitata population in a lowland semi-arid Mediterranean habitat (priority habitat *5220; Annex I; Council Directive 92/43/EEC) of Cyprus in the Eastern Mediterranean. We measured, by sampling at nightfall and resampling the next predawn, the weight of fresh stem samples of 70 T. capitata and then by reweighing them after drying we estimated the shoot and moisture content. The samples were collected from T. capitata individuals in three successive zones from Z. lotus. Measurement took place three times, during the mid and late dry summer season and once during the wet season during 2015-16. We also measured in the field the spatial distribution of T. capitata plants. The smallest the distance T. capitata grew from Z. lotus, the significantly higher (a) the predawn shoot moisture content and the difference between predawn and nightfall shoot moisture content in T. capitata, and (b) the number of T. capitata plants per m2. This significant spatial aggregation between the two species seems to be related to different mechanisms of facilitation, mainly increased water availability. Hydraulic lift that seems to be produced by the very deep rooted Z. lotus plays a key role and it very likely explains the significantly higher difference between predawn and nightfall shoot moisture content in T. capitata growing closer to Z. lotus. We conclude that Z. lotus shrubs can assist in alleviating drought stress impacts on neighbouring plants with a shallower root system ecosystem and have a positive impact on the ecosystem’s productivity. Therefore Z. lotus can mitigate severe drought affects that can result from climatic change in arid and semi-arid Mediterranean systems.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record