Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και η προώθηση της απασχόλησης των ανέργων μέσω των κέντρων επαγγελματική κατάρτισης και των "Επιταγών Κατάρτισης" - Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας τους στην ένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.