• Το δίκαιο της ανάγκης ως θεμέλιο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

    Νικολάου, Χριστάκης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018-06)
    Η Κυπριακή Δημοκρατία το 1960 θεμελιώθηκε σε ένα δοτό Σύνταγμα το οποίο δεν προήλθε από το λαό κατά την άσκηση της πρωτογενούς του εξουσίας. Αποτελεί ένα άκαμπτο και λεπτομερές συνταγματικό κείμενο, διάσπαρτο από διαχωριστικά ...