• Η ιστορική εξέλιξη της ΕΕ και η ένταξη της Κύπρου 

    Ιωάννου, Ιωάννης (2016-03-16)
    Μετά το τέλος του Β Παγκοσμίου Πολέμου το 1945, με την «Διακήρυξη Σούμαν», σχηματίζεται η Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλυβα (ΕΚΑΧ). Σε αυτή περιλαμβάνονταν η Γαλλία, η Δυτική Γερμανία, το Βέλγιο, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο ...
  • Η πορεία της Κυπριακής δημοκρατίας προς την Ευρωπαϊκή ένωση 

    Κυριάκου, Κυριάκος (2016-04-08)
    Η παρούσα πτυχιακή διατριβή περιγράφει την μακροχρόνια πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την πρώτη έκφραση ενδιαφέροντος μέχρι την ένταξη της. Μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης περιγράφονται ...