• Ίδρυση αγροτικού συνεταιρισμού στην Περιφέρεια Κρήτης 

    Μαρκοπούλου, Δήμητρα (2015-09-07)
    Ο θεσμός των συνεταιρισμών, είναι ένα θέμα που προσελκύει το ενδιαφέρον των επιστημόνων, των πολιτικών και γενικά του κόσμου είτε αυτός είναι μέλος του συνεταιρισμού, είτε όχι. Ένας αγροτικός συνεταιρισμός είναι μια ...