• Μέτρηση της οργανωσιακής κουλτούρας στο Γ.Ν. "Ο Ευαγγελισμός" 

    Μαγκαφώσης, Δημήτριος (2013-09-03)
    Το διεθνές ενδιαφέρον για την οργανωσιακή κουλτούρα αποκτά συνεχώς μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς είναι ένας από τους παράγοντες που οδηγούν στην βελτιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων των οργανισμών αλλά και στην ...