• Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας και επιχειρηματικότητα 

    Χρυσαφογεώργου, Μαρία (2017-07-28)
    Στο σύγχρονο ηλεκτρονικό επιχειρηματικό περιβάλλον , ο παγκόσμιος ανταγωνισμός , η υψηλή διαθεσιμότητα πληροφοριών και καναλιών επικοινωνίας, ο πελατοκεντρικός προσανατολισμός των αγορών και η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και ...