Show simple item record

dc.contributor.advisorΠαυλάκης, Ανδρέας
dc.contributor.authorΤίφας, Ανδρέας
dc.contributor.otherTifas, Andreas
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2013-09-02
dc.date.accessioned2013-09-03T05:48:44Z
dc.date.available2013-09-03T05:48:44Z
dc.date.copyright2013-07
dc.date.issued2013-09-03
dc.identifier.otherΔΜΥ/2013/00166el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/1389
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός της μελέτης: ο σκοπός της παρούσας μελέτης, είναι η εξέταση του ζητήματος της ευθανασίας από την σκοπιά της βιοηθικής. Η μελέτη θα εξετάσει το ζήτημα της ευθανασίας ως ηθικό πρόβλημα και θα διερευνήσει τις στάσεις και απόψεις Κύπριων νοσοκόμων σχετικά με την ευθανασία. Υλικό και μέθοδος: Πληθυσμό της μελέτης αποτέλεσαν 115 νοσηλευτικοί λειτουργοί που εργάζονται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, από τους οποίους 85 ήταν γυναίκες και οι 35 άνδρες. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε περιλάμβανε πέντε άξονες/παράγοντες: ευθανασία, δικαιώματα, φροντίδα, φαρμακευτική αγωγή και παρηγορητική φροντίδα. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση στηρίχθηκε στην αναζήτηση μελετών μέσω της ηλεκτρονικής βάσεις δεδομένων ATHENS: MEDLINE, PUBMED, EBSCOhost. Η αρθρογραφία εντοπίστηκε χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες λέξεις κλειδιά, nursing ethics, euthanasia, assisted suicide, end of life care, nurse’s opinion. Η αναζήτηση των άρθρων και ερευνών έγινε και μέσω του τμήματος διατριβών του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και το Google Scholar. Για τη στατιστική ανάλυση και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS (έκδοση 20.0). Αποτελέσματα: Το ποσοστό συμμετοχή στην μελέτη έφτασε στο 95% με τους άνδρες να αποτελούν 26,1% (Ν= 30) και τις γυναίκες 73.9% (Ν=85). Το κυρίαρχο προφίλ της παρούσας μελέτης είναι ότι υπερισχύουν οι γυναίκες νοσηλεύτριες 8%, εν αντιθέσει με τους άνδρες 26,1%. Οι συμμετεχόντων στην ερευνητική εργασία παρουσίασαν μέσο όρο ηλικίας τα 37 έτη(Μ.Ο 37), με μέγιστη τιμή τα 60 έτη και ελάχιστη τα 23 έτη, ενώ στο ερώτημα για τα έτη εμπειρίας στη νοσηλευτική, παρουσίασαν ( Μ.Ο 15) με μέγιστη τιμή 20 έτη και ελάχιστη 1 έτος. Επίσης η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν κάτοχοι πτυχίου 89%, ενώ το ποσοστό των κατόχων μεταπτυχιακού ήταν 10.4%, ενώ επτά στους δέκα ερωτηθέντες ήταν νοσηλευτικοί λειτουργοί (73%) και δυο στους δέκα ήταν Προϊστάμενοι Νοσηλευτικοί Λειτουργοί (1,8%). Από την δειγματοληπτική έρευνα προκύπτει, ότ,ι, σχεδόν όλοι ερωτηθέντες συμφωνούν ή είναι θετικά προσκείμενοι προς την εφαρμογή της ευθανασίας. Συμπεράσματα: Tο νοσηλευτικό προσωπικό σε ένα μεγάλο ποσοστό είναι θετικά προσκείμενο προς την ευθανασία. η ευθανασία είναι ένα ζήτημα που ξεπερνά την εμβέλεια δράσης και παρέμβασης ενός και μόνο επιστημονικού πεδίου. Αφορά την νομική, την ιατρική και φιλοσοφική επιστήμη, τη θεολογία την κοινωνιολογία και την πολιτική. Με όλο αυτό το φάσμα επιστημών, μήπως χρειάζεται να γίνει ένας επανακαθορισμός της έννοιας της ευθανασίας; Τι είναι τελικά ευθανασία; Ποια είναι τα όρια της ζωής του θανάτου; Μέχρι πού μπορεί να παρέμβει ο άνθρωπος και πως;el_GR
dc.format.extent121 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΒιοηθική -- Ευθανασίαel_GR
dc.subjectBioethics -- Euthanasiael_GR
dc.titleΕυθανασία: Στάσεις και απόψεις των νοσηλευτών επαρχιακού νοσοκομείουel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractAim of the study: The aim of the present study is to examine the issue of euthanasia from the perspective of bioethics. The study will examine the issue of euthanasia as an ethical problem and it will also investigate the attitudes and views of Cypriot nurses about euthanasia. Material and methods: In this study participated 115 nursing officers working at the Larnaca General Hospital, including 85 women and 35 men. The questionnaire that was employed included 5 axes/factors: euthanasia, rights, care, medication and palliative care. The literature review was based on the search for relevant studies using the electronic databases ATHENS: MEDLINE, PUBMED and EBSCOhost. The search for articles was carried out with the keywords nursing ethics, euthanasia, assisted suicide, end of life care, and nurse’s opinion. The search for articles and studies was expanded by looking through the department of studies of the Open University of Cyprus, the National Centre for Documentation and Google Scholar. For the statistical analysis of the data this study employed the SPSS software programme (20.0 version). Results: The participation percentage in this study reached 95%, out of which 26,1% (Ν= 30) were men and 73.9% (Ν=85) were women. The participants were 37 years old on average, with the oldest being 60 and the youngest 23, while their years of service as nurses ranged from 1 to 20, with an average of 15 years. The majority of participants had a degree in nursing (89%), while 10.4% had a postgraduate degree. 7 out of 10 participants were nursing officers (73%) and 2 out of 10 were Head Nursing Officers (1,8%). From the sample survey shows that, almost all respondents agree or are positive allies group to implement euthanasia. Conclusions: The majority of the nursing staff who participated in this study are have positive views towards euthanasia. Euthanasia is an issue that goes beyond the range of action and intervention of only one scientific field. It concerns the legal, medical and philosophical sciences, theology, sociology and politics. Considering this vast range of sciences, is there perhaps a need to redefine the concept of euthanasia? What is euthanasia after all? Which are the limits of life and death? To which extent can man interfere and in what ways?el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record