Show simple item record

dc.contributor.advisorΟικονομοπούλου, Χριστίνα
dc.contributor.authorΧωραττάς, Αριστείδης
dc.contributor.otherChorattas, Aristedis
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2011-07-29
dc.date.accessioned2011-07-29T09:29:27Z
dc.date.available2011-07-29T09:29:27Z
dc.date.copyright2010-06
dc.date.issued2011-07-29
dc.identifier.otherΔΜΥ/2010/00020el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/101
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ ικανοποίηση των ασθενών αποτελεί σήμερα ένα απο τα βασικότερα κλειδιά για την επιτυχία ενός οργανισμού παροχής φροντίδας υγείας αφού ως συστήματα και ως οργανιμοί δεν βασίζονται στην επιστροφή του πελάτη για αύξηση του κύκλου των εργασιών τους αλλά στην επίτευξη ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχουν. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση της ικανοποίησης των εσωτερικών ασθενών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας από την παρεχόμενη φροντίδα υγείας. Επιπρόσθετα διερευνήθηκαν οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανοποίηση των ασθενών σε σχέση με τα διεθνή δεδομένα και έρευνες. Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε το ελληνικό ερωτηματολόγιο EPSS το οποίο δοκιμάστηκε μέσω πιλοτικής εφαρμογής. Η επιλογή του δείγματος έγινε μέσω τυχαίας συστηματικής δειγματοληψίας. Το δείγμα αποτέλεσαν 150 ασθενείς οι οποίοι πήραν εξιτίριο κατλα την περίοδο που διάρκεσε η έρευνα τόσο σε παθολογικά όσο και χειρουργικά τμήματα (συμπεριλαμβανομένων ειδικοτήτων). Στα αποτελέσματα ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης του 93% έμεινε ικανοποιημένο απο τη συνολική φροντίδα υγείας που έλαβε. Διαφάνηκε επίσης ότι οι νέοι και οι ηλικιωμένη παρουσιάζουν παρόμοια ποσοστά ικανοποίησης, εκτός απο το φαγητό. Επίσης καταδεικνύεται ότι ο τρόπος εισαγωγής, οι προηγούμενες εισαγωγές, η βελτίωση της κατλαστασης υγείας και η υποβολή σε χειρουργική επέμβαση είναι παράγοντες που επηρεάζουν την αντιλαμβανόμενη ικανοποίηση. Απο τα δημογραφικά χαρακτηριστικά φαίνεται ότι το φύλο, η εκπαίδευση και η οικογενειακή κατάσταση δεν διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συνολική κατάσταση.Συμπερασματικά η έρευνα κατέδειξε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης ακόμη και σε ομάδες χαρακτηριστικών όπου άλλες διεθνείς έρευνες έδειξαν πολύ διαφορετικά αποτελέσματα. Αυτό είναι σημαντικό στη βαθύτερη μελέτη των πεποιθήσεων και των αντιλήψεων που πιθανόν να διακατέχουν τους Κύπριους μέσα στα πλαίσια της κουλτούρας τους.el_GR
dc.format.extent90 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΙκανοποίηση ασθενώνel_GR
dc.subjectQuality of health servicesel_GR
dc.subjectΠοιότητα υπηρεσιών υγείαςel_GR
dc.subjectPatients satisfaction
dc.titleΗ ικανοποίηση των εσωτερικών ασθενών απο τη φροντίδα υγείας στο γενικό νοσοκομείο Λευκωσίαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractFor the succes of a health care services organization, nowadayw a key component is required tha is patients satisfaction because as systems and as organizations do nto depend on patients comeback for the increase of its workload but depend on the achiement of quality for the services offered. The purpose of the research in the investigation of inpatients of Nicosia General Hospital satisfaction from the health care offered. Moreover the factors affecting patients satisfaction were evaluated in relation to the international data research. The research was conducted using the EPSS, a Greek questionnaire, which was tested through a pilot study. The sample was chosen through random systematic sampling. The sample consistent of 150 inpatients, who were discharged during the research period from Medical and Surgical Units (including speciality units). The results showed a big percentage (93%) of the patients being satisfied by the total healthcare they receivrd. It was also shown that young and old paticipants have similar satisfaction percentages, except from the food offered. In addition the factors tha proved to affect satisfaction are admission pathways, the times admitted, the improvement of health condition and whether they have undergone operation. Concerning the demographic characteristics it is apparent that gender, education and marital status do not have any crucial role in total satisfaction. Concluding the research showed high levels of satisfaction even in groups that international research showed different result. Thus further and deeper study of the beliefs and attitudes of Cypriots, within their cultural framewok should be done.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record