• Η διασφάλιση της ποιότητας στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

    Παπαδόπουλος, Σάββας (2016-10-03)
    Οι επικρατούσες συνθήκες έχουν οδηγήσει τόσο τις επιχειρήσεις, όσο και τους καταναλωτές στην στροφή προς την ποιότητα. Η πρόληψη δυσχερειών στην παραγωγή και διάθεση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, η συγκράτηση δαπανών και ...