Show simple item record

dc.contributor.advisorΓαλάνης, Πέτρος
dc.contributor.authorΚουλούρη, Αντριάνα
dc.contributor.otherKoulouri, Andriana
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2018-06-27T06:54:22Z
dc.date.available2018-06-27T06:54:22Z
dc.date.copyright2018-07-22
dc.date.issued2018-06
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2018/00153el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3506
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση του επιπολασμού των αρθριτικών παθήσεων του γόνατος με συνέπεια την αύξηση και της Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος (Ο.Α.Γ.). Παράλληλα μειώνεται η μέση ηλικία των ατόμων που υποβάλλονται στη συγκεκριμένη επέμβαση καθώς τα άτομα πλέον επιθυμούν να βελτιώνεται το προσδόκιμο ζωής τους και να είναι παραγωγικοί. Σκοπός: Η διενέργεια συστηματικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης για τη διερεύνηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με ολική αρθροπλαστική γόνατος. Υλικό και Μέθοδος: Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Cochrane library και βασίστηκε στη χρήση των λέξεων – κλειδιών: quality of life, health related quality of life, quality adjusted life year, patient report outcome, life satisfaction, total knee replacement, total knee arthroplasty, total knee joint prosthesis. Από τα 577 αποτελέσματα της αναζήτησης, 20 μελέτες πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στη συστηματική ανασκόπηση. Αποτελέσματα: Σε τέσσερεις έρευνες διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις της αναπηρίας, του συνεχιζόμενου πόνου, της έλλειψης ποιοτικού ύπνου, της παρουσίας αρνητικών συναισθημάτων και της παχυσαρκίας με την επιδείνωση της ποιότητας ζωής μετά την Ο.Α.Γ. Σε τρείς έρευνες δεν εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις του προεγχειρητικού χρόνου αναμονής, του προεγχειρητικού Δείκτη Μάζας Σώματος (Δ.Μ.Σ.) και της δημιουργίας ενός πολυεπιστημονικού προγράμματος αποκατάστασης στην προαγωγή της ποιότητας ζωής. Εντούτοις σε δεκατρείς έρευνες διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στην ποιότητα ζωής. Συγκεκριμένα σε δύο έρευνες υπήρξε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην υποκειμενική διάσταση της ποιότητας ζωής, σε δύο έρευνες εντοπίστηκαν στατιστικά σημαντικές βελτιώσεις στους άνδρες σε αντίθεση με τις γυναίκες και σε οχτώ έρευνες διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής στους ασθενείς με ρευματολογικές παθήσεις και ιδιαίτερα στους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα. Σε μία έρευνα διαπιστώθηκε πώς η μετατόπιση απόκρισης υπάρχει και επηρεάζει την ποιότητα ζωής στους ασθενείς με Ο.Α.Γ. Συμπεράσματα: Η ποιότητα ζωής των ασθενών προάγεται μετά από την Ο.Α.Γ. Ωστόσο κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας θεωρείται αναγκαίο να διερευνάται τόσο η αντικειμενική όσο και η υποκειμενική διάσταση της ποιότητας ζωής. Η εντατικοποίηση της διερεύνησης του συγκεκριμένου ερευνητικού πεδίου μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και στον έγκαιρο εντοπισμό των επιπλοκών που μπορούν να προκύψουν από την αυξημένη διενέργεια της Ο.Α.Γ.el_GR
dc.format.extentxii, 105 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠοιότητα υπηρεσιών υγείαςel_GR
dc.subjectQuality of health servicesel_GR
dc.subjectΠοιότητα ζωής ασθενώνel_GR
dc.subjectQuality of life in patientsel_GR
dc.subjectΙκανοποίηση ασθενώνel_GR
dc.subjectPatients satisfactionel_GR
dc.titleΠοιότητα ζωής ασθενών μετά από ολική αρθροπλαστική γόνατος: Συστηματική ανασκόπησηel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIntroduction: Recently there has been a rapid increase in the prevalence of arthritic knee disorders, resulting in a consequential increase in Total Knee Replacement (T.K.R.) operations. At the same time, the mean age of people undergoing surgery is decreasing because people want to improve their life expectancy and be productive. Objective: We perform a systematic literature review to explore the quality of life of patients with total knee replacement. Material and method: A systematic review of scientific and medical databases was conducted, in particular at PubMed and Cochrane Library using the following keywords: quality of life, health related quality of life, quality adjusted life year, patient report outcome, life satisfaction, total knee replacement, total knee arthroplasty, total knee joint prosthesis. From a total of 577 results of the scientific search, 20 studies met the inclusive criteria. Results: In four studies there were statistically significant correlation between disability, continued pain, quality of sleep, presence of negative emotions and obesity with deterioration in quality of life after T.K.R. Three studies did not identify statistically significant correlations of pre-surgery wait, pre-surgery body mass index (B.M.I.) and the creation of a multidisciplinary rehabilitation program in the promotion of quality of life. However, thirteen surveys showed statistically significant improvements in quality of life. Specifically in two studies, there was a statistically significant improvement in the subjective dimension of quality of life, two studies found statistically more significant improvements in men than women, and eight studies found a statistically significant improvement in the quality of life for patients with rheumatic diseases, especially for patients with osteoarthritis. One study found how the response shift exists and affects the quality of life in patients with T.K.R. Conclusions: Patient quality of life is promoted after T.K.R. However, when conducting research, it is necessary to investigate both the objective and the subjective dimensions pertaining to quality of life. The intensification of the investigation of the specific field of research can contribute to the upgrading of the quality of the services provided and to the timely identification of the complications that may arise from the increased implementation of T.K.R.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record