Show simple item record

dc.contributor.advisorΡαφτόπουλος, Βασίλειος
dc.contributor.authorΜιχαλάκης, Δημήτριος
dc.contributor.otherMichalakis, Demetrios
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2018-03-16T09:25:36Z
dc.date.available2018-03-16T09:25:36Z
dc.date.copyright2018-03-16
dc.date.issued2018-01
dc.identifier.otherΔΜΥ/2018/00422el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3342
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣτις σύγχρονες κοινωνίες, στον 21ο αιώνα, οι πολίτες αναζητούν σε όλους τους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας, νέους δρόμους, οι οποίοι θα οδηγήσουν στην επίλυση των σημερινών τους προβλημάτων αλλά και στην οικοδόμηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου υγείας αποτελεί ένα από τα βασικά δικαιώματα των πολιτών και είναι άρρηκτα δεμένη με τα βασικά δικαιώματα τους για επαρκή και υγιεινή τροφή, αξιοπρεπή διαβίωση και ασφαλή εργασία. Συνεπώς, η Υγεία βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος όλων των πολιτών και είναι ένα πεδίο μιας συνεχούς και αδιάλειπτης έρευνας με σκοπό την βελτίωση της ψυχικής και σωματικής υγείας των πολιτών. Στα πλαίσια της συνεχούς και αδιάλειπτης έρευνας με στόχο την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου υγείας των πολιτών, η επιστημονική κοινότητα υιοθετεί νέους θεσμούς, αναπτύσσει νέες πρωτοποριακές μεθόδους και σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες. Ο Θεσμός του Manager αποτελεί μια από τις καινοτόμες πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην Διοίκηση και Οργάνωση των Μονάδων Υγείας των σύγχρονων κρατών με στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας στους πολίτες. Οι Montana και Charnov (2002) επισημαίνουν ότι to Management ως Επιστήμη είναι « η εργασία με άλλους και μέσω άλλων για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης αλλά και των μελών της». Ο σκοπός της παρούσας Διπλωματικής Διατριβής είναι η Διερεύνηση του ρόλου του Μάνατζερ στη Λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας ( Ε.Σ.Υ.) στην Ελλάδα και οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσει έτσι ώστε οι Μονάδες Υγείας ( Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Τοπικές Μονάδες Υγείας ) να λειτουργήσουν όσο πιο αποτελεσματικά μπορούν, παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες υγείας στους πολίτες της ελληνικής επικράτειας. Η μεθοδολογική προσέγγιση του θέματος της διατριβής λόγω του θεωρητικού του υπόβαθρου, πραγματοποιήθηκε κυρίως μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης με κύριο μέσο αναζήτησης, το διαδίκτυο, μέσω των κύριων μηχανών της αναζήτησης για ηλεκτρονικά συγγράμματα, επιστημονικά άρθρα αλλά και μελέτες σε επιστημονικά περιοδικά. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν συγγράμματα που ήταν διαθέσιμα κατά την διάρκεια της παρακολούθησης των θεματικών ενοτήτων του μεταπτυχιακού προγράμματος αλλά και επιστημονικά άρθρα άμεσα διαθέσιμα Δημήτριος Μιχαλάκης από την Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ολοκληρώνοντας, στα πλαίσια της εκπόνησης της παρούσας Διπλωματικής Διατριβής, πραγματοποιείται η Μελέτη της Περίπτωσης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών με σκοπό να αναδειχθεί ο ρόλος που διαδραματίζει ο Manager στην Οργάνωση και στην Λειτουργία του Νοσοκομείου. Μέσα από την Μελέτη της Περίπτωσης του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών, αναδεικνύεται ο ρόλος του Manager στην Οργάνωση αλλά και στη Λειτουργία των Νοσοκομείων αλλά και των Μονάδων Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας μιας και συμβάλλει στον Προγραμματισμό, στην Λήψη των Αποφάσεων, στην Εκχώρηση των Αρμοδιοτήτων στα Τμήματα και στις Κλινικές του Νοσοκομείου, στην Οικονομική Λειτουργία και στην ικανοποίηση των κριτηρίων της Ποιότητας, της Ισότητας και της Αποδοτικότητας στην παροχή των Υπηρεσιών Υγείας.el_GR
dc.format.extent194 σ. 30 εκ,el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠοιότητα υπηρεσιών υγείαςel_GR
dc.subjectQuality of health servicesel_GR
dc.titleΔιερεύνηση του ρόλου του μάνατζερ στο Ελληνικό Σύστημα Υγείας δεδομένης της οικονομικής κρίσης: Η περίπτωση μελέτης Γενικού Νοσοκομείου Αθηνώνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractIn modern societies, in the 21st Century, citizens are looking for new ways in areas of their social activity to solve their current problems and build a better future for them. Ensuring an adequate level of health, is one of the basic rights of citizens and it is inherently tied with them basic rights for adequate and healthy food, a dignified standard of living and safe job. As a result, Health is located at the heart of global interest and it is a field of continuous and uninterrupted research with the aim of improving the mental and the physical health of people. In the context of the continuous and the uninterrupted research to ensure a satisfactory level of health in citizens, the scientific community adopts new institutions, new innovative methods and modern technology innovations. The Institution of Manager is one innovative practice which is used in the Management and Organization of Modern Health Care Units of modern states with a view to provide quality health services to citizens. According to Montana and Charnov (2002), Management as a Science is “The work with others and through others to achieve not only the goals of the Business but also of its members”. The aim of this Diplomatic Dissertation is the investigation of the role of the Manager in the Operation of the National Health System in Greece (E. S. Y.) in Greece and the challenges he must face so as Health Care Units (Hospitals, Health Centers and Local Health Units) operate as much as effectively they can, by providing a substantial number of health services to Greek Citizens. The methodological approach of the subject of this dissertation, due to its theoretical background, was approached from a bibliographic review primarily by exploring the Web, by way of open search engines, for electronic books, scientific articles and finally, studies in scientific journals. Finally, available scientific books from the monitoring of the Postgraduate Courses of this Graduate Program and available scientific articles from the Electronic Library of the Open University of Cyprus were used for this dissertation.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record