Show simple item record

dc.contributor.advisorΧαραλάμπους, Μαριάννα
dc.contributor.authorΧρυσικού, Μαρία
dc.contributor.otherChrysikou, Maria
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2017-08-03
dc.date.accessioned2017-09-21T10:54:05Z
dc.date.available2017-09-21T10:54:05Z
dc.date.copyright2017-05
dc.date.issued2017-09-21
dc.identifier.otherΔΜΥ/2017/00408el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/3179
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός : Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αναλυθεί το πρόβλημα της υποστελέχωσης των μονάδων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, να καταγραφούν οι τρόποι με τους οποίους επανδρώνονται οι νοσηλευτικές μονάδες στην Ελλάδα με ανθρώπινο δυναμικό και να αποτυπωθούν οι απόψεις των εργαζομένων ιατρών και νοσηλευτών για την κατάσταση της στελέχωσης του νοσηλευτικού ιδρύματος στο οποίο δραστηριοποιούνται. Βιβλιογραφική ανασκόπηση :Ο τομέας της υγείας χαρακτηρίζεται συχνά ως κλάδος παραγωγής εντάσεως εργασίας, καθώς εκτός από την προηγμένη και ακριβή βιοϊατρική τεχνολογία που χρησιμοποιείται , η ποσότητα , η ποιότητα και η διαθεσιμότητα των παραγώμενων υπηρεσιών εξαρτάται κυρίως από τη σύνθεση , επάρκεια και επιστημονική κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού. Η έλλειψη προσωπικού στηνν υγεία αποτελεί παγκόσμιο φαινόμενο που ασκεί πιέσεις στο συστήματα υγείας. Στην Ελλάδα από την ίδρυσή του το 1983 το Ε.Σ.Υ. παρουσίαζε προβλήματα έλλειψης προσωπικού με αποτέλεσμα η κάλυψη του πληθυσμού με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη πανελλαδικά να παρουσιάζει ανισότητες και σημαντικές ανεπάρκειες. Τα τελευταία χρόνια , η οικονομική κρίση που άρχισε από την Αμερική και εξαπλώθηκε παγκόσμια επηρέασε με μεγάλη σφοδρότητα και την Ελλάδα η οποία υπό την απειλή της χρεωκοπίας οδηγήθηκε στην υπογραφή μνημονίων με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση με συνέπεια την εισαγωγή της χώρας σε Πρόγραμμα Οικονομικής Προσαρμογής. Από το 2010 που υπογράφηκε το πρώτο μνημόνιο μέχρι σήμερα η ελληνική οικονομία παραμένει σε ύφεση παρόλα τα ομολογουμένως πολύ σκληρά μέτρα δημοσιονομικής αναπροσαρμογής που αναγκάστηκε να πάρει. Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση έχει οξύνει τα προβλήματα υγείας του ελληνικού πληθυσμού και παράλληλα αύξησε το φορτίο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας το οποίο αναγκάστικά ταλαντεύεται ανάμεσα στην ανεπαρκή χρηματοδότηση του και στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών για ποιοτική φροντίδα υγείας . Οι μνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερες περικοπές δαπανών και ελαχιστοποίηση των προσλήψεων έχοντας σαν αποτέλεσμα την ερημοποίηση πολλών δομών της δημόσιας υγείας. Πλέον, οι αναλογίες ιατρού / ασθενή και νοσηλευτή / ασθενή σε αρκετές περιπτώσεις υπολείπονται σημαντικά των προτύπων ασφαλείας . Στην παγκόσμια βιβλιογραφία υπάρχει πληθώρα μελετών που αποδεικνύουν τη σχέση μεταξύ της επάρκειας ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με την εξέλιξη της υγείας των ασθενών , την ασφάλεια και την ποιότητα. Δείκτες όπως η θνησιμότητα , η νοσηρότητα , η διάρκεια νοσηλείας , οι επιπλοκές δείχνουν να επηρεάζονται σημαντικά από την επάρκεια του υγειονομικού προσωπικού. Από την άλλη μεριά και οι εργαζόμενοι στην υγεία φαίνεται να υφίστανται τις συνέπιες της υποστελέχωσης των μονάδων υγείας με κυριότερα τα μυοσκελετικά προβλήματα , τα ατυχήματα , τα ιατρικά λάθη και την επαγγελματική εξουθένωση. Μεθοδολογία : Η εργασία αναπτύσσεται σε 3 μέρη. Τα δύο πρώτα μέρη αποτελούν τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος και το τρίτο μέρος αποτελεί το ερευνητικό κομμάτι της εργασίας. Το πρώτο μέρος αποτελείται από εισαγωγικά στοιχεία για την έννοια της υγείας και τα βασικά συστήματα υγείας που υπάρχουν σήμερα. Τέλος , γίνεται αναφορά στη διάκριση πρωτοβάθμιας ,δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας αρχικά αποσαφηνίζεται ο όρος και η σημασία του ανθρώπινου δυναμικού για τη διοίκηση των μονάδων της υγείας καθώς και τα προβλήματα που αναδύονται στη διαχείρηση του ανθρώπινου δυναμικού. Στη συνέχεια παρατίθενται πρότυπα που χρησιμοποιούνται διεθνώς και στη χώρα μας για τον υπολογισμό της βέλτιστης στελέχωσης των μονάδων υγείας. Επίσης , γίνεται ανάλυση των προβλημάτων και των πιέσεων που ασκούνται από την οικονομική κρίση τόσο στους πολίτες όσο και στα συστήματα υγείας. Έπειτα , αναλύονται οι τρόποι πλήρωσης των θέσεων προσωπικού και εκτίμησης των αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό. Ακόμα εξετάζεται η διάρθρωση και στελέχωση των υπηρεσιών ενός οργανισμού υγείας, της διοικητικής , ιατρικής και νοσηλευτικής υπηρεσίας αντίστοιχα. Τέλος, γίνεται προσπάθεια να παρατεθούν τα συνεπαγόμενα προβλήματα της υποστελέχωσης του συστήματος υγείας αφενός για τους ασθενείς και αφετέρου για τους ίδιους τους εργαζόμενους σε αυτό. Για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση του θέματος χρησιμοποιήθηκαν βάσεις δεδομένων όπως είναι το Google Scholar , Elsevier , Scopus, EBSCOhost . Το τρίτο μέρος αποτελεί την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έρευνας των απόψεων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού γενικού νοσοκομείου των Αθηνών. Η έρευνα έγινε στο Γ.Ν. ΚΑΤ έγινε με τη χρήση ερωτηματολογίου. Για τη διεξαγωγή της έρευνας εξασφαλίστηκε άδεια από το επιστημονικό και διοικητικό συμβούλιο του νοσοκομείου. Αποτελέσματα : η συμμετοχή στην έρευνα ήταν ικανοποιητική , της τάξεως του 55% . Η πλειοψηφία του δείγματος ήταν προσωπικό με μόνιμη σχέση εργασίας , νοσηλευτές και γυναίκες. Από την ανάλυση προέκυψε ότι η πλειονότητα του προσωπικού του νοσοκομέιου θεωρεί ότι η διοίκηση δεν προγραμματίζει τις ανάγκες τις ανάγκες σε στελέχωση σε επίπεδο στελέχωσης και κατά συνέπεια τόσο οι ιατρί όσο και οι νοσηλευτές δεν επαρκούν για την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου. Παρόλες τις ελλείψεις οι ερωτώμενοι πιστεύουν ότι η επιλογή του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικου γενικά ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις και οι αρμοδιότητες τους σχετίζονται με τα προσόντα και τις εμπειρίες τους. Ελάχιστοι από τουςερωτώμενους φάνηκαν ικανοποιημένοι από τις χρηματικές τους απολαβές ενώ οι περισσότεροι θεωρούν το περιβάλλον εργασίας και το ωράριο μη ικανοποιητικό . Ως προς την ανάπτυξη και επιμόρφωση του προσωπικού η πλειοψηφία συμφωνεί ότι η υπηρεσία τους διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια αλλά ταυτόχρονα δεν διευκολύνει τους υπαλλήλους ιδιαίτερα στην παρακολούθηση τους και δεν δίνει κίνητρα για την επιμόρφωση του προσωπικού. Συμπεράσματα : Η έλλειψη σε προσωπικό στον κλάδο της δημόσιας υγείας επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό την παροχή των υπηρεσιών σε σημείο που να πλήττεται σημαντικά η ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων , το δικαίωμα για ισότητα στην υγεία , η ποσότητα και η ποιότητα της φροντίδας. Το ανθρώπινο δυναμικό της υγείας στη χώρα μας βρίσκεται σε αρκετά υψηλό επιστημονικό επίπεδο . Παρόλα αυτά , οι πιέσεις που ασκούνται στο σύστημα λόγω της υποχρηματοδότησης και της υποστελέχωσης δημιουργούν συνθήκες χαμηλής ικανοποίησης από την εργασία. Η πολιτεία ανέκαθεν δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα της υποστελέχωσης του ΕΣΥ σαν προτεραιότητα, γεγονός που επιβάλλεται να αλλάξει προκειμένου να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του συστήμταος υγείας και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις.el_GR
dc.format.extent128 σ. 30 εκ,el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectHuman Resource Managementel_GR
dc.subjectΔιοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικούel_GR
dc.subjectΣτελέχωση νοσοκομειακών μονάδωνel_GR
dc.subjectHospital staffingel_GR
dc.titleΗ υποστελέχωση του ΕΣΥ στα χρόνια της κρίσης. Προκλήσεις και προβλήματα στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα απέναντι στα διεθνή πρότυπα. Στάσεις και αντιλήψεις των εργαζομένων στο δημόσιο σύστημα υγείαςel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractObjective : Purpose of this paper is to analyse the problem of understaffing in the Greek National HealthCare System , to outline the methods used to provide with personelthe hospitals in Greece and to illustrate the opinions of doctors and nurses considering the current staffing condition of the hospital they work at. Literature review : The health care sector is commonly characterised as a field that is “ based on human efforts” . Besides the modern medical technology used , the quality , quantity and availability of the health care services depend on the synthesis , adequacy and scientific brilliance of the health workforce. The lack of staff in Health is a universal phenomenon that depresses Health Systems around the globe. This problems was present in Greece’s National Health Care System since 1983 resulting in adequate health coverage of the population. The financial crisis, that originated from the USA and quickly spread globally ,eventually affected Greece which , under the threat of bankrapcy was forced to sign a memorandum with the EU and the IMF. Since 2010 the greek economy remains under depression , despite the district fiscal measures that had to be adopted. The Economic Depression aggrevated the problems for both the health status of the population and the National Health Systemthat had to balance between the constricted financing and thegrowing demands of the population.. Due to the governmental policy the recruitment in the NHS is very limited the past 7 years and the ratio doctor / patients and nurse / patients is in many cases below the safety limits. The relationship between the sufficiency of healthcare workforce and the patient outcomes is a subject well examined in the literature. Important indicators such as mortality , morbidity , the length of hospitalization and other complications seem to be affected by the level of the staff. On the other hand, the employees of the Health System suffer the hazards and consequences of understaffing as well. Methodology : This paper is divided into 3 parts. Part 1 and 2 consist the literature review of the subject and part 3 is the presentation of the survey results on the opinions of doctors and nurses working in a greek hospital considering the staffing conditions of the institute. The 1st part of the paper is the introduction to basic concepts such aw the definition of Health and the HealthCare Systems. In the 2nd part we clarify the importance and the problems of Human Resources Management . Furthermore , models used for determining the appropriate staff levels are demonstrated. Then , we illustrate the problems following the economic crisis and the understaffing. Also, we examine the structure of the staff in a hospital and the ways the employees are chosen. The 3rd part is a research that took place in KAT General Hospital regarding the opinions and beliefs of physicians and nurses about the staffing levels and conditions of the hospital. Results : The attendance of the staff on the survey was sufficient. The majority of the attendants were women , nurses and personel with permanent work association . In conclusion , the majority thinks that the administration of the hospital did not plan out the needs in personel effectively and as a result the hospital is understaffed. The scientific quality of the staff is considered sufficient but they evaluate their payment and work conditions unsatisfying. Finally , most of the staff believes that although seminars and educational programs are organized , the administration of the hospital does nto provide the proper motivation and facilitation to the employees in order to attend. Conclusions : The lack of staff affects the health care sector significantly to the point of endangering the patients and employees safety , the right for equity in health and the quality of care. The human resources of the NHS is in a relatively high scientific level , nevertheless the pressure present, caused by the understaffing and the limited financing , creates a climate os dissatisfaction at the workplace. The government should treat the problem of understaffing as a priority in order to promote the sustainability of the National Health System.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record