• Πολιτιστικές διαδρομές και τουριστική ανάπτυξη 

    Ιακωβάκη, Ελευθερία (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2021-05)
    Οι σύγχρονες τάσεις στον χώρο του πολιτισμού και του τουρισμού υποδεικνύουν πως οι ταξιδιώτες επιδιώκουν να ζήσουν εμπειρίες έξω από τα καθιερωμένα. Την ίδια στιγμή, οι εξελίξεις στους τομείς της πληροφορίας και της ...