• Μελέτη ασφάλειας προσωπικών δεδομένων στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση 

    Καπετανάκης, Παναγιώτης (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019-12)
    Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα και στα πλαίσια αυτά, διερευνώνται οι πολιτικές ασφάλειας που χρησιμοποιεί ο ...