• Ποιοτικός έλεγχος στην έξυπνη βιομηχανία και την αλυσίδα αξίας 4.0 

    Βούλγαρης, Σπυρίδων (Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2020-12)
    Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή στοχεύει στο σχεδιασμό νέων λύσεων που βασίζονται σε τεχνολογίες όπως το Agent-based Digital Twin, το AI (τεχνητή νοημοσύνη) και το Blockchain για την βελτιστοποίηση της ποιότητας της παραγωγής ...