• Η πολιτική φαρμάκου κατά την περίοδο της κρίσης 

    Μώκας, Αντώνης (2017-06-23)
    Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει τη φύση της προσαρμογής της πολιτικής φαρμάκου που έλαβε χώρα κατά την περίοδο της κρίσης, τόσο μέσω της μελέτης του εθνικού σχεδιασμού προ κρίσης όσο και μέσω της μελέτης ...