• Ανάπτυξη έξυπνου βοηθού για το Twitter 

    Ελευθεράκης, Σταύρος (2017-09-08)
    Στόχος της μεταπτυχιακής διατριβής είναι η μελέτη και η ανάπτυξη ενός συστήματος έξυπνου βοηθού για το μέσο κοινωνικής δικτύωσης Twitter. Ο έξυπνος βοηθός θα είναι σε θέση να εκτελεί αυτόματα κάποιες βασικές λειτουργίες ...