• Στρατηγικές κινήσεις για την αντιμετώπιση οικονομικής ύφεσης 

    Οικονομίδου, Μαργαρίτα (2012-02-22)
    Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής για την αντιμετώπιση των συνεπειών μιας οικονομικής κρίσης και την προσαρμογή της επιχείρησης στις αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος είναι κυρίως το θέμα που διερευνάται στη παρούσα ...