Show simple item record

dc.contributor.advisorΘεοδώρου, Μάμας
dc.contributor.authorΝικολαϊδου-Ρούσου, Ίρις
dc.contributor.otherNicolaedou-Rousou, Iris
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2011-07-27
dc.date.accessioned2011-07-27T14:38:46Z
dc.date.available2011-07-27T14:38:46Z
dc.date.copyright2009-08
dc.date.issued2011-07-27
dc.identifier.otherΔΜΥ/2009/00006el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/83
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών στο τμήμα εξωτερικών ασθενών φυσιοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας είχε ως αποτέλεσμα η λίστα αναμονής κατά το 2008 να έχει ξεπεράσει τους τρείς μήνες. Το προσωπικό ανέφερε ότι εργαζόταν κάτω από μεγάλη πίεση και στρες στην προσπάθεια του ν’ ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών. Η ανεπάρκεια των πόρων και οι περιορισμοί που υπάρχουν στο δημόσιο τομέα, στην εξασφάλιση επιπλέον προσωπικού επιβάλλουν την αναζήτηση εναλλακτικών οργανωτικών προτύπων ικανοποίησης της ζήτησης. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένης διοικητικής παρέμβασης, στη διαχείριση των παραπεμπτικών και της αυξημένης ζήτησης, στο τμήμα εξωτερικών ασθενών φυσιοθεραπείας, χωρίς αύξηση των πόρων ή τροποποίηση των φυσιοθεραπευτικών παρεμβάσεων. Ο επανασχεδιασμός της διαδικασίας πρόσβασης και η εφαρμογή σειράς οργανωτικών και λειτουργικών μέτρων μεταξύ των οποίων και το σύστημα διαλογής, είχε ως κύριο στόχο τη μείωση της λίστας αναμονής. Το νέο σύστημα που εφαρμόστηκε συγκρίθηκε με τον προηγούμενο τρόπο λειτουργίας του τμήματος για περίοδο 5 εβδομάδων. Η αποτύπωση των επιπτώσεων της παρέμβασης έγινε με τη χρήση διαφόρων ερευνητικών εργαλείων. Τα εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν τόσο για την αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας των ασθενών όσο και για την διαπίστωση της άποψης των ασθενών και των φυσιοθεραπευτών για την προ και μετά την παρέμβαση κατάστασης. Τα κύρια αποτελέσματα ήταν η στατιστικά σημαντική μείωση του μέσου χρόνου αναμονής μετά την παρέμβαση από 20,88 ημέρες σε 3,49 και του μέσου αριθμού των συνεδριών από 4,96 ανά ασθενή σε 3,58. Επιπλέον το 76% των ασθενών εξυπηρετήθηκε εντός πέντε ημερών, ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα έχοντας υπόψη ότι η έγκαιρη παροχή θεραπείας στα μυοσκελετικά περιστατικά έχει καλύτερα αποτελέσματα. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι η παρέμβαση δεν είχε αρνητικές συνέπειες στην κατάσταση της υγείας των ασθενών όπως μετρήθηκε με τα εργαλεία VAS και EQ-5D. Τέλος οι ασθενείς και στα δύο δείγματα παρουσιάστηκαν εξίσου ευχαριστημένοι για τις υπηρεσίες που δέχτηκαν και τα σχόλια των φυσιοθεραπευτών για το νέο σύστημα διαχείρισης των παραπεμπτικών ήταν πολύ θετικά. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η μείωση του χρόνου αναμονής είναι εφικτή χωρίς την αύξηση των πόρων και ότι το οργανωτικό πλαίσιο διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην αποδοτικότητα της υπηρεσίας και στη ικανοποίηση των ασθενών και εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση η εφαρμογή μιας τέτοιας παρέμβασης απαιτεί καλή προετοιμασία, και εκπαίδευση του προσωπικού. Η δε αποτελεσματικότητά της εξαρτάται πολύ από τη δέσμευση του προσωπικού στην τήρηση των μέτρων που προτείνονται γι αυτό χρειάζεται αυστηρή επιτήρηση και έλεγχος.el_GR
dc.format.extent111 σ. πιν., 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.subjectΦυσιοθεραπεία και σύστημα υγείαςel_GR
dc.subjectΦυσιοθεραπεία στο Γενικο Νοσοκομείο Λευκωσίαςel_GR
dc.titleΕπανασχεδιασμός της διαδικασίας πρόσβασης στο τμήμα εξωτερικών ασθενών Φυσιοθεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και εφαρμογή συστήματος διαχείρισης των παραπεμπτικώνel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe waiting list in the outpatient physiotherapy department at the Nicosia General Hospital in 2008 exceeded three months. Staff reported having to work under great pressure and stress trying to cope with the demand. The scarcity of the resources and the difficulties faced in the public sector in appointing additional staff members are well recognized. These difficulties create the need to seek alternative methods of service delivery to improve patient access and manage the excess demand. The purpose of this study is to investigate the effectiveness of a specific managerial intervention to manage referrals and high demand of physiotherapy services. The redesigning of the access procedure and the introduction of organizational and operational measures, including a triage system, are aiming to reduce the waiting list without the need to increase staff numbers or modifying the physiotherapy interventions. The new patient management system was introduced and compared to the existing system over a five-week period. A series of outcome measures were used to assess the impact of the intervention. Demographic and clinical data were collected relating to two samples the pre and post intervantion, using a standardized questionnaire. Subjective and objective measures were used to assess the patients’ health status. Moreover a patients’ feedback questionnaire was used to ascertain their views on the quality of the service provided. Lastly staff views were recorded during personal interviews. The main findings of the present study have demonstrated a significant reduction in average waiting time from 20,88 days to 3,49 as well as fewer average number of physiotherapy visits which were reduced from 4,96 to 3,58. In addition 76% of the new referrals were seen within five days a very important finding considering that early intervention has better results in musculoskeletal cases. All the above occurred without any significant change in VAS score or EQ-5D scores of patients’ symptoms. In addition patients were satisfied with the service provided and staff reports were very positive. In conclusion the results suggest that reducing waiting list is feasible without additional human resources and that a more efficient patient management system could improve access and service delivery. It must be stressed though that before introducing such measures to other physiotherapy departments, a thorough preparation is needed. The key success issue relates with a total commitment from all staff involved, to comply with agreed ruling, which in fact needs a strict monitoring system in place.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record