Show simple item record

dc.contributor.advisorΖώτος, Σάββας
dc.contributor.authorΖαχαρία, Μιχάλης
dc.contributor.otherZacharia, Michalis
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2023-08-31T08:50:45Z
dc.date.available2023-08-31T08:50:45Z
dc.date.copyright2023-08-31
dc.date.issued2023-05
dc.identifier.otherΔΠΠ/2023/00308el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/5675
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ γάτα είναι ζώο που εξημερώθηκε από τον άνθρωπο πριν χιλιάδες χρόνια στην προσπάθεια διαχείρισης επιβλαβών ειδών. Ωστόσο, σήμερα ευθύνεται για την μείωση αλλά και την εξαφάνιση πολλών ειδών άγριας πανίδας παγκοσμίως. Σύμφωνα με την παγκόσμια βάση δεδομένων (IUCN; Nogales et al., 2013) οι γάτες αποτελούν ένα από τα 100 χειρότερα εισβλητικά είδη, αποτέλεσμα λανθασμένων πρακτικών του ανθρώπου και τρόπου που χειρίζεται τις γάτες ως «άγρια κατοικίδια» (feral). Λόγω του ζευγαρώματος οικόσιτων με αδέσποτων ζώων και της μικρής σχετικά περιόδου εξημέρωσής τους, βρίσκονται σε μια ημιάγρια κατάσταση διατηρώντας τα κυνηγετικά τους ένστικτα. Αυτό σε συνδυασμό με τον μεγάλο πληθυσμό τους σε ορισμένες περιοχές προκαλούν προβλήματα στα ιθαγενή είδη. Η μελέτη του είδους και η κατανόηση της δραστηριότητας του, αλλά και των επιπτώσεων στην άγρια πανίδα, χρήζουν μελέτης με στόχο την βελτίωση των διαχειριστικών σχεδίων. Στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή πραγματοποιήθηκε παρακολούθηση γάτων με κολάρα εντοπισμού GPS, με κύριο σκοπό να ερευνηθεί ο ζωτικός χώρος και η χωροκράτεια τους στην Κύπρο, αλλά και οι παράγοντες που πιθανόν να επηρεάζουν τις κινήσεις τους. Παράλληλα με τη βοήθεια ψηφιακού ερωτηματολογίου εξετάστηκαν και αναδείχθηκαν οι γνώσεις και οι απόψεις του κοινού σε θέματα που αφορούν τις γάτες και την σχέση τους με την άγρια πανίδα. Η παρακολούθηση έλαβε χώρα από την Άνοιξη μέχρι και το Φθινόπωρο του 2022 στην Κύπρο σε συνολικά 26 γάτες, με μέση διάρκεια παρακολούθησης περίπου 6 ημέρες ανά άτομο. Η τοποθέτηση κολάρων με GPS έγινε από το άτομο που φρόντιζε τις γάτες (σε 22 περιπτώσεις), οι οποίες ήταν ελεύθερες ολόκληρο το 24ωρο, ενώ σε 4 γάτες έγινε χρήση παγίδας και μεταφοράς τους σε κτηνίατρο για αναισθησία. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο μέσος ζωτικός χώρος (Minimum Convex Polygon) των γάτων είναι 76,971 m2, ο μέσος κεντρικός πυρήνας δραστηριότητας (Kernel Density Estimation 75%) δραστηριότητας είναι 6,437 m2, η μέση απόσταση που διένυσαν για ένα συνεχόμενο 24ωρο είναι 1,008 m2 και η μέση μέγιστη απόσταση σε ευθεία γραμμή μεταξύ των στιγμάτων του GPS είναι 329 m. Επίσης, φαίνεται ότι σημαντική επίδραση στον ζωτικό χώρο και στις αποστάσεις που διανύουν αποτελούν κάποια χαρακτηριστικά των γάτων όπως το φύλο τους, χαρακτηριστικά της εκάστοτε περιοχής όπως ο τύπος εδαφοκάλυψης και η φυσικότητα της περιοχής, αλλά και πρακτικές που εφαρμόζουν οι ιδιοκτήτες τους όπως ο διαθέσιμος χώρος για να μένουν οι γάτες. Αναφορικά με το ερωτηματολόγιο, δείγμα αποτέλεσαν 307 τυχαίοι συμμετέχοντες. Η πλειοψηφία δείχνει να αναγνωρίζει εν μέρη τα προβλήματα που δημιουργούνται στην πανίδα από τις αδέσποτες γάτες, με την συντριπτική πλειοψηφία (72,3%) να θεωρεί ότι υπάρχει ανάγκη για πιο σωστή διαχείριση τους, με προτίμηση ως μέτρο διαχείρισης την στείρωση, με προτεραιότητα στις προστατευόμενες περιοχές. Οι γάτες φαίνεται να δραστηριοποιούνται σε σημεία κυρίως πλησίον των περιοχών σίτισης και διαμονής τους χρησιμοποιώντας φυσικές αλλά και διαταραγμένες από τον άνθρωπο περιοχές. Τα στοιχεία κίνησης των γατών ενισχύουν τις ανησυχίες για επιπτώσεις στην άγρια πανίδα, καθιστώντας επιτακτική ανάγκη τον ορθό σχεδιασμό και την υλοποίηση διαχειριστικού σχεδίου, για περιορισμό και σταδιακή εξάλειψη των επιπτώσεων.el_GR
dc.format.extent194 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessel_GR
dc.subjectΚολάρα εντοπισμού GPSel_GR
dc.subjectGPS tracking collarsel_GR
dc.subjectΚολάρα εντοπισμού GPS -- Γάτεςel_GR
dc.subjectGPS tracking collars -- Catsel_GR
dc.titleΠαρακολούθηση δραστηριότητας αδέσποτων γάτων με την βοήθεια κολλάρων εντοπισμού (GPS) στην Κύπροel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractCat is an animal that was domesticated by humans thousands of years ago in an effort to manage harmful fauna species. However, today it is responsible for the decline and even the disappearance of many species worldwide. According to the global database (IUCN; Nogales et al., 2013) cats are one of the 100 worst invasive species, a result of human malpractices and the way cats are treated (as "feral pets"). Due to the mating of domestic animals with strays and their relatively short period of domestication, they are in a semi-wild state while maintaining their hunting instincts. This combined with their large population in some areas, causes problems for native species. The study of the species and the understanding of its activity, as well as the effects on the wild fauna, need to be studied with the aim of improving the management plans. Follow-up was performed from spring to Autumn 2022 in a total of 26 cats, with an average follow-up of approximately 6 days per individual. GPS collars were fitted by the person caring for the cats (in 22 cases), which were they roamed freely around the clock, while 4 cats were trapped and taken to a vet for anesthesia. In this master's thesis, cats were monitored with GPS tracking collars with the main purpose of investigating the living space and territoriality of the cats of Cyprus, as well as the factors that may influence their movements. At the same time, with the help of an online questionnaire, the public's knowledge and opinions on issues concerning cats and their relationship with wild fauna were examined and highlighted. The results show that the mean home range of cats (Minimum Convex Polygon) is 76,971 m2, the mean central core of activity (Kernel Density Estimation 75%) is 6,437 m2, the mean distance traveled for the entire twenty-four hours is 1,008 m2, the mean maximum distance in a straight line between GPS points is 329m. Also, it seems that cat characteristics such as their sex, characteristics of each area such as the type of land cover and the naturalness of the area have a significant effect on the living space and the distances they travel, but also practices applied by their owners such as the space available for let the cats stay. Regarding the questionnaire, the sample consisted of 307 random participants. The majority seems to partially recognize the problems created for the fauna by stray cats, with the vast majority (72.3%) considering that there is a need for more proper management, with a preference as a management measure for sterilization with priority in protected areas. Cats seem to be active in places mainly near their feeding and living areas using natural as well as human-disturbed areas. The cat data reinforces concerns about impacts on fauna and a proper planning and implementation of a management plan is needed to limit and phase out the effects.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record