Show simple item record

dc.contributor.advisorΠετρίδης, Αντώνης
dc.contributor.authorΣτρατή, Πηνελόπη
dc.contributor.otherStrati, Penelope
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2023-07-03T10:33:36Z
dc.date.available2023-07-03T10:33:36Z
dc.date.copyright2023-07-03
dc.date.issued2023-04
dc.identifier.isbn978-9963-695-86-7
dc.identifier.otherΔΚ-ΕΛΠ/2023/00008el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/5530
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ παρούσα διατριβή μελετά την πρόσληψη του αρχαιοελληνικού μύθου στην ποίηση του Ελληνοκύπριου ποιητή Κυριάκου Χαραλαμπίδη (1940-), ενός κατεξοχήν poeta doctus. Ο Χαραλαμπίδης αντιλαμβάνεται τη διακειμενικότητα, θεμελιώδες και σταθερό γνώρισμα της ποιητικής του δημιουργίας, ως ποιητική συντυχία ή κοινωνία, συγκυριακή συνάντηση ή επικοινωνία, και ως ένα ποιητικό δοκίμιν, ποιητικό αγώνα ή αναμέτρηση, με προγενέστερους και σύγχρονους του ποιητές. Το ποιητικό του έργο, προϋποθέτει έναν lector doctus, έναν λόγιο αναγνώστη, ισότιμο του λόγιου ποιητή, με τον οποίο διαλέγεται συχνά στην ποίηση του. Η πορεία του Χαραλαμπίδη μπορεί να χωριστεί σε δύο περιόδους, την πρώιμη και την όψιμη, η καθεμιά από τις οποίες περιλαμβάνει δυο χρονολογικούς κύκλους. Ο μύθος βρίσκεται στον πυρήνα της ποιητικής του δημιουργίας σε όλες τις φάσεις της. Ο Χαραλαμπίδης σταδιακά τελειοποιεί μια ιδιαίτερη μέθοδο χειρισμού των μυθικών αρχετύπων, μορφών και αφηγήσεων με μια εκλεκτιστική θεωρητική προοπτική. Η διατριβή αποκαλεί τη μέθοδο του μεταμυθική μέθοδο και το ποιητικό της αποτέλεσμα μετάμυθο. Σε ποιήματα της πρώιμης περιόδου ανιχνεύονται στοιχεία μεταμυθικής πραγμάτευσης, αλλά η μέθοδος φτάνει στο απόγειο της στην όψιμη περίοδο. Ο μεταμύθος του Χαραλαμπίδη είναι μια πρωτότυπη μυθολογική κατασκευή, που ανατρέπει τις υφιστάμενες αφηγήσεις και συνθέτει κανούριες μεταμυθικές εκδοχές και αφηγήματα. Οι τεχνικές που επιστρατεύει ο Χαραλαμπίδης για την κατασκευή του μεταμύθου του αποκαλούνται στη διατριβή μεταμυθικά σχήματα. Αντανακλώντας τον ευφάνταστο τρόπο με τον οποίο η μέθοδος χρησιμοποιεί τον παραδοσιακό μύθο., το σημασιολογικό πεδίο του "μετα" εκτείνεται από την οφθαλμοφανή χρονική χροιά σε περισσότερο σύνθετες εννοιολογικές αποχρώσεις, όπως την (ανα)στοχαστική, την αναθεωρητική, την υπερβατική και την αυτοαναφορική. Τα κύρια χαρακτηριστικά του μεταμύθου του Χαραλαμπίδη είναι η εκφραστική (μετα)πλαστικότητα, η θεατρικότητα, η εικαστικότητα, η μουσικότητα, η επικαιροποίηση του μύθου και ο συγκρητισμός. Η μεταμυθική μέθοδος παρουσιάζει αναλογίες με τη μοντερνιστική "μυθική" μέθοδο, την οποία χρησιμοποίησαν ο Καβάφης, ο Σεφέρης και ο Ρίτσος και συνδέεται επίσης με την προγενέστερη "μεθιστορική" μέθοδο του ίδιου του Χαραλαμπίδη. Η μεταμυθική μέθοδος διαφέρει όμως τόσο απο τη "μυθική" όσο και και από τη "μεθιστορική", εφόσον υποβάλλει τον μύθο σε φιλοσοφικό και μεταγνωστικό έλεγχο, που οδηγεί στη σύνθεση ανακαινιστικών εκδοχών, οι οποίες αμφισβητούν, μεταπλάθουν, υπερβάινουν ή αναιρούν τις παραδοσιακές μυθικές εκδοχές. Τα μεταμυθικά ποιήματα συσπειρώνονται, προϊόντος του χρόνου, γύρω από συγκεκριμένα θέματα και μυθικές ή μυθοποιημένες μορφές, όπως η Αφροδίτη, η Ελένη, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο Οδυσσέας, η Πηνελόπη, η Σαπφώ, κλπ., σχηματίζοντας μεταμυθικούς κύκλους ποιημάτων, που μαρτυρούν τη σταδιακή ωρίμανση της μεταμυθικής μεθόδου. Η διατριβή μελετά τους μεταμυθκούς κύκλους του Αλεξάνδρου, του ζεύγους Οδυσσέα-Πηνελόπης και της Σαπφώς στους οποίους οι μεταμυθικές μορφές του Χαραλαμπίδη ανάγονται σε οχήματα στοχαστικού προβληματισμού για την ταραχώδη πορεία του ελληνισμού - της γενέτειρας Κύπρου, φυσικά, συμπεριλαμβανομένης - αλλά και για τα ανθρώπινα πάθη, τις έμφυλες σχέσεις, το αίτημα για ελευθερία, την ίδια τη φύση και τη λειτουργια της ποιητικής τέχνης.el_GR
dc.format.extentxxii, 641 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessel_GR
dc.subjectΧαραλαμπίδης, Κυριάκος -- 1940-el_GR
dc.subjectΧαραλαμπίδης, Κυριάκος -- Μεταμυθική μέθοδοςel_GR
dc.titleΗ μεταμυθική μέθοδος του Κυριακού Χαραλαμπίδηel_GR
dc.typeΔιδακτορική Διατριβήel_GR
dc.contributor.committeememberΤσιπλάκου, Σταυρούλα
dc.contributor.committeememberΧριστοδουλίδου, Λουίζα
dc.contributor.committeememberΓαραντούδης, Ευριπίδης
dc.contributor.committeememberΠυλαρινός, Θεοδόσης
dc.description.translatedabstractThis thesis studies the reception of ancient Greek myth in the poetry of the Greek-Cypriot poet Kyriakos Charalambides (1940-). Charalambides is a poeta doctus par excellence. He perceives intertextuality, the staple of his oeuvre, as a poetic syntychia ("encounter or conversation") or koinonia ("communication or communion) and as a poetic dokimin (contest or agon) with older and contemporary poets. His poetry implies a lector doctus, an erudite reader, equal to the learned poet, with whom the latter frequently engages in dialogue. Charalambides poetic career may be divided into two periods early and late, each containing two chronological cycles. Myth is at the core of his poetry in all phases. The poet gradually perfects a unique method of handling mythical archetypes, paradigms and narratives under an electric theoretical perspective. The thesis calls this method metamythical and its poetic product a metamyth. Early poems display embryonic traces of metamethycal and its poetic product a metamyth. Early problems display embryonic traces of metamythical treatment, but the method reaches its apogee in the poet's late period. Charalambides metamyth is an original mythological construction, subverting existing narrative and creating fresh ones. The techniques Charalambides employes for constructing his metamyth are termed metamythical schemata. Reflecting the method's imaginative rehash of traditional myth, the semantic field of "meta" extends from an obvious temporal meaning to more complex nuances, such as the reflective, the revisionist, the transcendental and the self-referential. The main characteristics of Charalambides metamyth are its expressive (meta)plasticity, theatricality, visually, and musicality, along with its modernized outlook and syncretism. Charalambides metamythical process is analogous to the modernist "mythical" method used by Cavafy, Seferis and Ritsos. It is also connected with Charalambides own meta-historical method, as developed early in his career. The metamythical method distinguishes itself from the mythical and the metahistorical, as it puts myth under intensive philosophical and meta poetic scrutiny, leading to the composition of innovative versions that challenge, transfer, transcend, or negate its traditional content. Metamythical poems accrue over time around thematic clusters and central mythical figures such as Aphrodite, Helen, Alexander the Great, Odysseus, Penelope, Sappho, etc., forming metamythical cycles of poems that reflect the gradual maturation of the method. The thesis focuses on the metamythical cycles of Alexander, Odysseus-Penelope and Sappho, where Chalambides metamythical figures are vehicles for contemplating the historical vicissitudes of Hellenism, including, of course, the poet's native Cyprus and themes such as the demand for freedom, human foibles, gender, and the very nature and function of poetry as an part.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record