Show simple item record

dc.contributor.advisorΚοντοδημόπουλος, Νίκος
dc.contributor.authorΣτυλιανίδη, Μαρία-Χαρά
dc.contributor.otherStylianidi, Maria-Chara
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2022-09-06T05:51:36Z
dc.date.available2022-09-06T05:51:36Z
dc.date.copyright2022-09-05
dc.date.issued2022-05
dc.identifier.otherΔΜΥ/2022/00487el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/5257
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΟ κορονοϊός SARS-CoV-2 αποτελεί τη μεγαλύτερη δοκιμασία που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η παγκόσμια δημόσια υγεία τα τελευταία χρόνια καθώς μέσω της υπερφόρτωσης των συστημάτων υγείας οδήγησε στην κατάρρευσή της. Ένας παγκόσμιος αγώνας κατανόησης του στελέχους του ιού, εύρεσης κατάλληλης θεραπείας και δημιουργία εμβολίου ξεκίνησε. Σημαντικό ενδιαφέρον παρουσίασε η εύρεση της συσχέτισης των διαφορών κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων με τους δείκτες υγείας του ιού SARS-CoV-2. Λόγω των ανισοτήτων στην υγεία ανάμεσα στις χώρες διαφορετικών εισοδηματικών ομάδων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το κατά πόσον οικονομικοί παράγοντες όπως το Α.Ε.Π. , οι δαπάνες επί του Α.Ε.Π. για την υγεία και άλλοι οικονομικοί παράγοντες σχετικοί με την υγεία επηρέασαν τους διάφορους δείκτες υγείας της νόσου COVID-19 και εάν εμφανίζονται διαφορές ανάμεσα στις χώρες διαφορετικών εισοδηματικών ομάδων. Η συγκεκριμένη μελέτη χρησιμοποιώντας συγχρονικά δεδομένα που συλλέχθηκαν από τη βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας προσπάθησε να αποσαφηνίσει τη σχέση μεταξύ κάποιων οικονομικών δεικτών των χωρών που αφορούν την υγεία και επιλεγμένων δεικτών υγείας της νόσου COVID-19. Προέκυψε πως όταν σαν δείγμα χρησιμοποιούνται οι χώρες χωρίς διαχωρισμό αυτών σε υποκατηγορίες ανάλογα με το εισόδημα, υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του αριθμού των διαγνωσμένων περιστατικών με τον ιό SARS-CoV-2, του αριθμού θανάτων από τον ιό SARS-CoV-2, τον αριθμό των διαγνωσμένων περιστατικών με τον ιό SARS-CoV-2 ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού, καθώς και τον αριθμό θανάτων από τον ιό SARS-CoV-2 ανά ένα εκατομμύριο πληθυσμού με το Α.Ε.Π. των χωρών. Ενδιαφέρον παρατηρεί το γεγονός ότι αυτή η συσχέτιση δεν επιβεβαιώνεται και στην υποκατηγορίες εισοδήματος. Τα αποτελέσματα μοιάζουν μη αναμενόμενα και προσπαθώντας κάποιος να τα εξηγήσει μέσω διεθνούς βιβλιογραφίας συνειδητοποιεί πως και εκεί τα αποτελέσματα είναι αντιφατικά. Επομένως, καθώς η πανδημία ακόμα δεν βρίσκεται στο τέλος της και τα δημοσιευμένα αποτελέσματα αποτελούν μόνο μία αποτύπωση της κατάστασης κάποια χρονική στιγμή μέσα στη πανδημία είναι αναγκαία η διενέργεια παρόμοιων μελετών μετά το πέρας της πανδημίας. Πολύ σημαντικό είναι να συμπεριληφθούν στα μελλοντικά μοντέλα μεταβλητές όπως τα προστατευτικά μέτρα που πάρθηκαν από τις διάφορες χώρες, η χρονική περίοδος που αυτά πάρθηκαν και η αυστηρότητα αυτών. Τέλος θα πρέπει να αναζητηθεί η αιτία των διαφορών στους δείκτες υγείας όπως ο δείκτης θνησιμότητας ανάμεσα στις χώρες σε άλλους κοινωνικούς παράγοντεςel_GR
dc.format.extent74 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectCovid-19 -- Επιπτώσεις πανδημίαςel_GR
dc.subjectCovid-19 -- Pandemic Impactel_GR
dc.titleΔιερεύνηση της σχέσης μεταξύ των κοινωνικό-οικονομικών ανισοτήτων των χωρών και των επιπτώσεων του COVID-19 στη δημόσια υγεία: Μια παγκόσμια μελέτηel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractCoronavirus SARS-CoV-2 is the biggest challenge that global public health has faced the last years as due to the overload of health systems has led to its collapse. A global action began to understand the strain of the virus, find appropriate treatment and create a vaccine. Of great interest was a possible correlation of differences in socio-economic factors with the health indicators of the SARS-CoV-2. Because of the known inequalities in health between the countries of different income groups, it was of particular interest whether economic factors such as GDP, the expenses of the GDP for health and other health-related economic factors have affected various health indicators of COVID-19 and whether differences occur between countries of different income groups. This study, using synchronous data collected from the World Bank database, tries to clarify the relationship between some of the countries' economic indicators related to health and selected COVID-19 health indicators. When countries are used as a sample without dividing them into sub-categories according to income, there is a positive correlation between the number of cases diagnosed with SARS-CoV-2 virus, the number of deaths from SARS-CoV-2 virus, the number of cases diagnosed with SARS-CoV-2 virus per one million population, as well as the number of deaths from SARS-CoV-2 virus per one million population with GDP. of countries. An interesting note is that this correlation is not confirmed in four known income subcategories. The results seem unexpected. Trying to explain them through the published literature, one realizes that even there the results are contradictory. Therefore, as the pandemic is not over yet and the published results are only a reflection of the situation at some point in the pandemic it is necessary to conduct similar studies after the end of the pandemic. It is very important to include in future models variables such as the protection measures taken by the various countries, the time they were taken and their severity. Finally, the cause of differences in health indicators such as the mortality rate between countries in other social factors should be sought.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record