Show simple item record

dc.contributor.advisorΓεωργόπουλος, Αντώνιος
dc.contributor.authorΔημητριάδη, Δήμητρα
dc.contributor.otherDemetriadi, Demetra
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2022-09-02T05:27:04Z
dc.date.available2022-09-02T05:27:04Z
dc.date.copyright2022-09-01
dc.date.issued2022-05
dc.identifier.otherMBA/2022/00934el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/5245
dc.descriptionIncludes bibliographical references.el_GR
dc.description.abstractThe COVID-19 novel pandemic has succeeded an unprecedented change in the global workplace, when the restrictions by government have forced employees to work from home in order to protect their health and to minimize the outspread of the virus. Remote work was an unexplored path for many global enterprises. Undoubtedly, it constitutes also a historic global future-of-work experiment. Through the implementation of telework, organizations and employees have discovered from their personal experience the benefits and risks. This empirical study is based on a literature review and the survey responses of a sample size of n=89 employees from Munich, who work in the automotive industry. The purpose of this study is to shed light on the most important factors, which have an impact on the employee performance amid the pandemic. The data were analysed using statistical measures and regression analysis. Three main hypotheses were examined E-leadership, work relationships and social relationships regarding employee performance. For instance, it was examined, how the isolation and the lack of social relationships may affect the employees’ motivation. On the other hand, the lack of face-to-face communication makes team collaboration difficult. According to the survey results, the majority of participants believe that they are more productive and motivated when they are working from home. Good collaboration, effective communication and transparency of information between team members are the fundamental foundations for productivity. So, managers and human resources should pay attention to build strong work relationships among team members. Post COVID-19 era requires managers, who use their E-leadership skills and focus on the needs, interests and goals of their employees in order to keep them motivated. Based on these findings, discussions, limitations and future research suggestions have been provided.el_GR
dc.format.extent79 σ. ; 30 εκ.el_GR
dc.languageenel_GR
dc.language.isoenel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectEmployee performance -- Pandemicel_GR
dc.subjectΑπόδοση εργαζομένων -- Πανδημίαel_GR
dc.titleImpacts of working from home on employee’s performance during the COVID-19 pandemicel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractΗ πανδημία του νέου COVID-19 επέφερε μια απρόσμενη αλλαγή στον παγκόσμιο χώρο εργασίας, καθώς οι περιορισμοί από τις κυβερνήσεις ανάγκασαν τους εργαζόμενους να εργάζονται από το σπίτι για την καλύτερη δυνατή προστασία της υγείας τους και για την μείωση της εξάπλωσης του ιού. Η τηλεργασία αποτελούσε μια ανεξερεύνητη διαδρομή για πολλές παγκόσμιες επιχειρήσεις. Αναμφίβολα, η νέα πραγματικότητα θεωρείται ένα ιστορικό παγκόσμιο πείραμα για το μέλλον της εργασίας. Μέσω της τηλεργασίας, οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι έχουν ανακαλύψει τα οφέλη και τους κινδύνους. Η εμπειρική μελέτη της παρούσας εργασίας βασίζεται σε μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και στις απαντήσεις της έρευνας ενός μεγέθους δείγματος n=89 εργαζομένων από το Μόναχο, οι οποίοι εργάζονται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να ρίξει φως στους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των εργαζομένων. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, τα δεδομένα αναλύθηκαν χρησιμοποιώντας στατιστικές μετρήσεις και ανάλυση παλινδρόμησης. Τρεις βασικές υποθέσεις εξετάστηκαν: η ηγεσία, οι εργασιακές σχέσεις και οι κοινωνικές σχέσεις σχετικά με την απόδοση των εργαζομένων. Για παράδειγμα, εξετάστηκε το ερώτημα, πώς η απομόνωση και η έλλειψη κοινωνικών σχέσεων μπορεί να επηρεάσουν τα κίνητρα των εργαζομένων. Αντιθέτως, η έλλειψη επικοινωνίας πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί να δυσχεραίνει την ομαδική συνεργασία. Η πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρούν ότι είναι πιο παραγωγικοί και έχουν περισσότερα κίνητρα, όταν εργάζονται από το σπίτι. Η καλή συνεργασία, η αποτελεσματική επικοινωνία και η διαφάνεια της ενημέρωσης μεταξύ των μελών της ομάδας αποτελούν τις θεμελιώδεις βάσεις για την παραγωγικότητα. Τα διευθυντικά στελέχη και το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να επικεντρωθούν στη δημιουργία ισχυρών εργασιακών σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας. Η εποχή μετά τον COVID-19 απαιτεί διευθυντές, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις δεξιότητες ηλεκτρονικής ηγεσίας τους και επικεντρώνονται στις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τους στόχους των υπαλλήλων τους, προκειμένου να τους κινητοποιήσουν. Με βάση τα ευρήματα παρουσιάζονται περιορισμοί και προτάσεις για μελλοντικές ερευνητικές συζητήσεις.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record