Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Ανάπτυξη πρότυπης μεθοδολογίας για εφαρμογή μοντέλου κυκλικής οικονομίας στην Πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κύπρου

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.