Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Η ανάπτυξη και η επέκταση της Πράσινης Εφοδιαστικής Αλυσίδας με σκοπό τη συμμόρφωση, οι πράσινες προμήθειες στην περίπτωση του τουρισμού

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.