Show simple item record

dc.contributor.advisorΤσιότρας, Γεώργιος
dc.contributor.authorΜυλώση, Φωτεινή
dc.contributor.otherMylwsi, Fwteini
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2022-03-14T10:45:17Z
dc.date.available2022-03-14T10:45:17Z
dc.date.copyright2021-10-12
dc.date.issued2021-03
dc.identifier.otherΔΜΥ/2021/00482el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/5091
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΕισαγωγή: Στη σύγχρονη εποχή οι οργανισμοί παροχής υπηρεσιών υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο έρχονται αντιμέτωποι με την ισχυρή πρόκληση της βελτίωσης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ενώ συγχρόνως καλούνται να διαχειρισθούν περιορισμένους πόρους. Μέσω της λιτής σκέψης και με τον προσδιορισμό των βημάτων που προσθέτουν αξία και τον περιορισμό ή την εξάλειψη των βημάτων που δεν προσθέτουν αξία είναι δυνατή η σημαντική βελτίωση των επιπέδων ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας καθώς και η υψηλή εξοικονόμηση κόστους. Σκοπός: Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί αρχικά στην θεωρητική προσέγγιση των αρχών και των εφαρμογών της Λιτής διαχείρισης μέσα από παραδείγματα της εφαρμογής της σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας διεθνώς. Βασικό σημείο στην επιτυχή εφαρμογή των στρατηγικών της λιτής φιλοσοφίας αποτελεί η στάση και οι αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας που απασχολούνται στις υγειονομικές μονάδες. Με στόχο την ανάλυση της επιρροής της στάσης των εργαζομένων, η παρούσα μελέτη επιχειρεί να καταγράψει τις αντιλήψεις αυτών απέναντι στις τεχνικές της λιτής σκέψης και της εφαρμογής τους κατά την παροχή υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιχειρούν να αναδείξουν το σύνολο των παραγόντων που δύναται να συμβάλλουν στην βέλτιστη παροχή υπηρεσιών υγείας στον ασθενή, μέσω της αποφυγής της σπατάλης χρόνου και υλικών. Μεθοδολογία: Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκαν να συμμετέχουν επαγγελματίες υγείας οι οποίοι απασχολούνται σε υγειονομική μονάδα επαρχιακής πόλης. Για τη συλλογή των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε κατάλληλα σχεδιασμένο ερωτηματολόγιο με στόχο την καταγραφή της στάσης και των πεποιθήσεων των επαγγελματιών σε σχέση με την ενσωμάτωση των στρατηγικών της λιτής φιλοσοφίας στον εργασιακό χώρο της υγείας. Αποτελέσματα: Συνολικά 98 επαγγελματίες υγείας συμμετείχαν στην παρούσα ερευνητική προσέγγιση. Η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων αποτύπωσε το βαθμό υιοθέτησης τεχνικών της Λιτής διαχείρισης κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων αλλά και των προκλήσεων με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι κατά την εφαρμογή τους. Ταυτόχρονα αποκαλύφθηκαν σημαντικές συσχετίσεις ανάμεσα σε κοινωνικές, δημογραφικές και εργασιακές παραμέτρους και στην ενσωμάτωση των αρχών της λιτής φιλοσοφίας από τους επαγγελματίες υγείας. Το Τμήμα στο οποίο εργάζεται ο επαγγελματίας, τα έτη προϋπηρεσίας, οι βάρδιες και η ειδικότητα επηρεάζουν έντονα τη στάση αυτών απέναντι στην υλοποίηση των στρατηγικών της Λιτής διαχείρισης. Το φύλο, το μορφωτικό επίπεδο και η ηλικία επίσης σχετίζονται σημαντικά. Συμπεράσματα: Η εφαρμογή των αρχών της Λιτής διαχείρισης αποτελεί σημαντικό εργαλείο στον αγώνα για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας στον ασθενή. Η στάση των επαγγελματιών υγείας συνιστά κύριο παράγοντα κατά την επιτυχή ενσωμάτωση των στρατηγικών της λιτής φιλοσοφίας στον τομέα της υγείας. Κρίνεται επομένως απαραίτητο να εφαρμοσθούν κατάλληλες παρεμβάσεις με στόχο τη ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας αναφορικά με τα οφέλη των τεχνικών της λιτής σκέψης και την επιτυχή προώθηση της υιοθέτησης τους κατά την εκτέλεση των εργασιακών τους καθηκόντων.el_GR
dc.format.extentviii, 91 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΛιτή Διαχείρισηel_GR
dc.subjectLean Managementel_GR
dc.subjectΛιτή Διαχείριση -- Νοσοκομείαel_GR
dc.subjectLean Management -- Hospitalsel_GR
dc.subjectΠοιότητα υπηρεσιών υγείαςel_GR
dc.subjectQuality of health servicesel_GR
dc.titleΗ εφαρμογή της λιτής διαχείρισης (Lean Management) στα νοσοκομείαel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractBackground: Healthcare organizations worldwide are facing the fierce challenge of improving the quality of healthcare services provided, whereas at the same time they have to manage their limited resources. Lean thinking enables to define the value –added steps and to limit or even eliminate the non – value – added steps as well as to achieve large cost savings. Aim: The present thesis aims to approach theoretically the principles and applications of Lean management through the analysis of multiple examples of its implementation in healthcare organizations worldwide. A significant element regarding the successful application of lean strategies is detected in the attitude and the perceptions presented by healthcare workers in hospital units. In an attempt to define the influence of their posture the present thesis attempts to approach their perceptions of lean thinking and the implementation of its techniques in health services. The findings of the present research present the variety of factors that are considered crucial in ameliorating the level of health services through the avoidance of waste of time and resources. Methods: In the present research healthcare workers of a hospital unit in a regional city participated. Information about their perceptions and posture towards the implementation of lean management in health services was accumulated by distributing questionnaires designed for this purpose. Results: A total of 98 healthcare professional participated in the present study. The statistical analysis of the results depicts the level of implementation of lean thinking during the application of their professional duties as well as the amount of multiple challenges that may arise. Furthermore the influence of social, demographic and professional factors on the adaptation of lean management techniques was also detected. The division in which the professional is employed, working experience, working hours and professional status affect strongly healthcare professionals and their perceptions towards lean philosophy. Gender, educational status and age also correlate significantly. Conclusions: Lean management is considered an important benefit in the struggle to ameliorate the level of healthcare services attributed to the patient. The posture of healthcare workers is regarded as an important factor in successfully implementing lean management strategies in health services. It is therefore considered crucial to impose proper interventions in order to inform healthcare workers of the multiple benefits of lean thinking and to reinforce its adaptation during the fulfilment of their professional duties.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record