Show simple item record

dc.contributor.advisorΖορπάς, Αντώνης
dc.contributor.authorΔημητρίου, Μαρία
dc.contributor.otherDemetriou, Maria
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2021-09-20T10:42:31Z
dc.date.available2021-09-20T10:42:31Z
dc.date.copyright2021-08-20
dc.date.issued2021-05
dc.identifier.otherΔΠΠ/2021/00269el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/5080
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΗ ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει ο πλανήτης. Είναι αποτέλεσμα των αυξημένων συγκεντρώσεων αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα κυρίως από ανθρώπινες δραστηριότητες όπως οι βιομηχανικές διεργασίες και οι μεταφορές. Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι ο σημαντικότερος παράγοντας των αρνητικών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία και σχετίζεται άμεσα με την πρόωρη θνησιμότητα, αναπνευστικά προβλήματα και καρδιακές παθήσεις. Επιπλέον ευθύνεται για την κλιματική αλλαγή, τις αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του οικοσυστήματος και την ποιότητα των κατασκευών. Στις αρχές του 2020, η ανθρωπότητα καλέστηκε να αντιμετωπίσει τη νέα πανδημία COVID-19. Οι διάφορες κυβερνήσεις παγκοσμίως εφάρμοσαν περιοριστικά μέτρα κοινωνικής απόστασης για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού. Ως εκ τούτου, πολλές πόλεις παρουσίασαν βελτίωση της ποιότητας του αέρα λόγω της μειωμένης κυκλοφορίας και των πολιτικών περιορισμού. Αυτή η αλλαγή έδωσε την ευκαιρία να μελετηθεί η επίδραση των περιοριστικών μέτρων πάνω σε διάφορους περιβαλλοντικούς δείκτες. Η μελέτη στοχεύει στην ανάλυση των αλλαγών στα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων στην Κύπρο. Τα μέτρα τέθηκαν σε ισχύ από τις 13 Μαρτίου 2020, λίγες ημέρες μετά την επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος από τον ιό COVID-19. Η μελέτη αναλύει τα δεδομένα από διαφορετικούς σταθμούς παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα στην Κύπρο προκειμένου να εκτιμήσει τις διακυμάνσεις στις συγκεντρώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας. Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν συγκρίθηκαν με τις μηνιαίες τιμές εκπομπών του προηγούμενου έτους. Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου των περιοριστικών μέτρων, στους σταθμούς παρακολούθησης της ποιότητας της κυκλοφορίας σημειώθηκε σημαντική μείωση των οξειδίων του αζώτου, NOx, NO και NO2 (65,07%, 75,20% και 59,67% αντίστοιχα). Χαμηλότερη μείωση παρατηρήθηκε στα επίπεδα συγκεντρώσεων μονοξειδίου του άνθρακα, CO (28,50%) και βενζολίου C6H6 (58,34%). Οι συγκεντρώσεις διοξειδίου του θείου (SO2) δεν έδειξαν σημαντικές μειώσεις ενώ τα επίπεδα όζοντος (Ο3) αυξήθηκαν. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η ποιότητα του αέρα σχετίζεται άμεσα με τις μεταφορές και απαιτούνται περαιτέρω στρατηγικοί σχεδιασμοί σε επίπεδο κράτους για την κατανομή του όγκου της κυκλοφορίας και την προώθηση των δημόσιων μεταφορών καθώς και τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.el_GR
dc.format.extentix, 201 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΑτμοσφαιρική ρύπανσηel_GR
dc.subjectClimate changeel_GR
dc.subjectΚλιματική αλλαγήel_GR
dc.titleΗ επίδραση περιοριστικών μέτρων λόγω μίας πανδημίας πάνω σε διάφορους περιβαλλοντικούς δείκτες σε μια περιοχήel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractAir pollution is a global problem that the planet is called to face. It is a result of the increased concentrations of greenhouse gases in the atmosphere mainly from human activities such as industrial operation and the traffic sector. Air pollution is responsible for the severe effects on human health and is related to premature mortality, respiratory problems and heart diseases. It is also responsible for climate change, the negative effects on the health of the ecosystem and the damage of buildings from acid rain. Early in 2020, the world had to deal with the new pandemic COVID-19. Multiple governments worldwide implemented social distancing and lockdown measures as a policy to limit the transmission of the virus. Numerous cities experienced air quality improvements due to the restriction policies. This disruption provided an opportunity to study the impact of restrictive measures on various environmental indicators. This study aims to analyze the changes in air pollution levels during lockdown measures in Cyprus. Lockdown measures came into force from March 13th 2020, few days after the first COVID-19 case was registered. The study analyses the data from different air quality monitoring stations in Cyprus in order to estimate air pollutant concentration variations during lockdown period. The data collected was compared to the previous year’s monthly values of emissions. Results show that during the lockdown period, there was a significant reduction on NOx, NO and NO2 (65,07%, 75,20% and 59,67% respectively) at the traffic air quality monitoring stations. A lower reduction was observed for carbon monoxide CO (28.50%) and benzene C6H6 (58,34%). Sulphur dioxide (SO2) concentrations did not show significant reductions while ozone levels (O3) increased. The results clearly show the traffic-related air pollution and necessitate further design strategy plan about the allocation of the traffic volume and the promotion of public transportation and the use of alternative fuels.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record