Οι χρήστες αυτού του συστήματος, μπορούν να συνδεθούν για να δουν αυτό το τεκμήριο.

Σύνδεση

Ο ρόλος των μεσαίων διευθυντικών στελεχών στην επιτυχή διαχείριση αλλαγής σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου χρησιμοποιείται για την αποστολή του τεκμηρίου.