Show simple item record

dc.contributor.advisorΤάλιας, Μιχάλης
dc.contributor.authorΑρχοντίδου, Αριστέα
dc.contributor.otherArchontidou, Aristea
dc.coverage.spatialΚύπροςel_GR
dc.date.accessioned2021-09-13T10:06:30Z
dc.date.available2021-09-13T10:06:30Z
dc.date.copyright2021-09-13
dc.date.issued2021-06
dc.identifier.otherΠΥΣΣ/2021/00234el_GR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11128/5068
dc.descriptionΠεριέχει βιβλιογραφικές παραπομπές.el_GR
dc.description.abstractΣκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής, για την οποία πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι μια αποτύπωση του πλαισίου, στο οποίο καλείται να λειτουργήσει σήμερα ένας εργαζόμενος μόλις διαγνωστεί με καρκίνο, των πληροφοριών που θα χρειάζεται να διαθέτει και των ενεργειών που θα πρέπει να κάνει όσον αφορά τα δικαιώματά του της εργασίας του. Όλα αυτά, φυσικά, λαμβάνοντας υπόψιν την επίδραση της ασθένειας σε ψυχοκοινωνικό, σωματικό και οικονομικό επίπεδο. Σημαντικό είναι ότι το εύρος των μελετών σε θέματα δικαιωμάτων και διαδικασιών των εργαζομένων ασθενών κατά την διάγνωση του καρκίνου, την θεραπεία, την αποκατάσταση και την επιστροφή στην εργασία από ξένη βιβλιογραφία είναι μεγάλο, ενώ δεν βρέθηκαν σχετικές έρευνες για εργαζόμενους ασθενείς με καρκίνο στην ελληνική βιβλιογραφία. Διαπιστώθηκε ότι άντληση πληροφοριών, μπορεί να γίνει κυρίως από πηγές συλλόγων ασθενών και παρατηρήθηκε ότι η ενημέρωση από το κράτος είναι στοιχειώδης έως μηδαμινή. Παρουσιάζονται οι επιπτώσεις που έχει η ασθένεια όσον αφορά τον παράγοντα «εργασία» και αναλύονται τα εμπόδια, οι καλές πρακτικές και οι παρεμβάσεις που συναντώνται στην ενδοχώρα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, αναφορικά με την απασχόληση και την επιστροφή σε αυτήν, μετά από διάγνωση καρκίνου. Επίσης, εντοπίζεται και αποτυπώνεται ένα σημαντικό τμήμα των διαδικασιών, των παροχών αδειών και επιδομάτων από ασφαλιστικούς και άλλους φορείς της Ελλάδας, όπως επίσης καταγράφονται περιληπτικά ορισμένα από τα εμπόδια που αντιμετωπίζει στην εργασία του ο ασθενής με καρκίνο. Μέσω των ψηφιακών διευκολύνσεων που έχουν αναπτυχθεί τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, σχεδιάστηκε μια υπηρεσία διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας, για την διευκόλυνση και την απλοποίηση των διαδικασιών μεταξύ του εργαζόμενου ασθενή, του ασφαλιστικού φορέα, του κράτους και του ευρύτερου εργασιακού περιβάλλοντος του, μέσω των πληροφοριακών συστήματος της ΗΔΙΚΑ, του e- ΕΦΚΑ και άλλων φορέων, για έγκυρη και άμεση ενημέρωση σχετικά με την εργασία και την επιστροφή σε αυτήν.el_GR
dc.format.extent108 σ. 30 εκ.el_GR
dc.languagegrel_GR
dc.language.isogrel_GR
dc.publisherΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρουel_GR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessel_GR
dc.subjectΠληροφοριακά συστήματα υγείαςel_GR
dc.subjectHealth information systemsel_GR
dc.titleΗ αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων μέσω σχεδιασμού πλατφόρμας ενημέρωσης και διασύνδεσης των εργασιακών δικαιωμάτων για ασθενείς με καρκίνοel_GR
dc.typeΜεταπτυχιακή Διατριβήel_GR
dc.description.translatedabstractThe purpose of this postgraduate thesis, for which a bibliographical review has been carried out, is to illustrate the context in which an employee is called upon to operate today once he is diagnosed with cancer, the information he will need to have and the actions he will have to take with regard to his rights in the context of his employment. All these, taking into account the effect of the disease on a psychosocial, physical and economic level. Importantly, the range of studies on the rights and procedures of working patients during cancer diagnosis, treatment, rehabilitation and return to work from foreign literature is wide, while no relevant research was found on working cancer patients in the Greek literature. It was established that we gather information mainly from patient association sources and it has been observed that information from the state is elementary to minimal. The effects of the disease on the “employment” factor are presented and the obstacles, good practices and interventions encountered in other European countries with regard to employment and return to it after a cancer diagnosis are analysed. An important part of the procedures, the benefits of leave and as well as those allocated from insurance carriers and other institutions in Greece are also identified upon, as well as some of the obstacles faced in the employment context by the cancer patient. Through the digital facilities that have recently been developed in Greece, a service/tool for interconnection and interoperability was designed to facilitate and simplify the procedures between the employee, the insurance carrier, the state and the wider working environment, through the information systems of HDIKA, e-EFKA and other services and funds for valid and immediate information on employment and return to it.el_GR
dc.format.typepdfel_GR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record